1/2023

Pražané budou moci znovu žádat o kotlíkové dotace

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Pražané budou moci znovu žádat o kotlíkové dotace

Pražané budou moci opět své žádosti podávat průběžně do 31. 12. 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč. Zahájení „Kotlíkových dotací Praha II“ schválila rada města 26. září 2017.

V rámci první výzvy kotlíkových dotací v hl. m. Praze si podalo žádost o dotaci 206 žadatelů. Z tohoto počtu 11 podaných žádostí nesplnilo podmínky pravidel a 7 žadatelů bylo zamítnuto po vyčerpání finančních prostředků. Vyplaceno bylo celkem 23,2 milionu.

„Jsem ráda, že se v brzké době opět naskytne pro obyvatele Prahy bydlící v rodinných domech možnost čerpání financí nejen od hlavního města Prahy, ale i z evropských fondů. Díky tomu budou moci občané nadále žádat o finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy za nové, které splňují přísné emisní normy. Doufám, že se realizací tohoto programu zlepší kvalita ovzduší v Praze, a to především v jejích okrajových částech,“ uvedla radní Jana Plamínková.

V loňském roce se Ministerstvu životního prostředí podařilo v Evropské komisi vyjednat na kotlíkové dotace z evropských fondů (konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020) 9 miliard korun, které zajistí výměnu až 100 000 starých neekologických kotlů po celé České republice.

„Jde o revoluční možnost čerpat evropské peníze pro občany díky tomu, že dotace zadministrují jednotlivé kraje. Takto rozsáhlá výměna starých kotlů zcela jistě přispěje k významnému zlepšení stavu ovzduší v celé ČR. V Praze se podařilo díky dotačnímu programu Čistá energie Praha vyměnit v letech 1994 až 2017 v 48 tisících rodinných bytech a bytových domech zastaralé zdroje na pevná, kapalná a plynná paliva za nízkoemisní s vysokou účinností.

Stále však v hlavním městě zůstává v rodinných domech cca 1 až 2 tisíce starých kotlů na pevná paliva, z nichž mnohé zamořují ovzduší zejména v okrajových částech města. Proto, i když se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, je i v Praze třeba stále pracovat na výměně kotlů za nové ekologičtější zdroje.

Ty nepochybně přispějí ke zlepšení ovzduší v Praze, kterou sužuje hlavně každoroční překračování limitů pro karcinogenní benzo(a)pyren,“řekl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Žádosti o dotaci ze strany fyzických osob se budou podávat v písemné podobě a pouze na již kompletně zrealizované a uhrazené projekty. Po doložení všech požadovaných dokladů bude připravena smlouva s žadatelem o poskytnutí dotace, která bude předložena Radě hl. m. Prahy ke schválení.

Výše poskytnuté účelové investiční dotace v Kč závisí na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. V případě instalace plynového kondenzačního kotle je výše dotace 75 %, celkových uznatelných (způsobilých) nákladů dílčího projektu fyzické osoby včetně DPH, maximálně však 95 000 Kč.

V případě instalace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 80 % celkových uznatelných (způsobilých) nákladů dílčího projektu fyzické osoby včetně DPH, maximálně však 120 000 Kč.

Specifikace podporovaných tepelných zdrojů:

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla

Veškeré informace pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové dotace II“ základní informace, jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci není právní nárok) a tiskopisy ke stažení. 

Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Mailová adresa pro dotazy je: kotlikovedotace@praha.eu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS