Reklama

9. 9. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Praxe na skládkách, o které nechtějí skládkaři slyšet

Jedním ze sporných témat nově vznikající legislativy je zpoplatnění a úprava množství technického zabezpečení skládek (TZS). Ministerstvo se snaží nějakým způsobem zúžit prostor k tomu, aby se TZS nezneužívalo jinak, než k jakému účelu má být použito.

To se samozřejmě hrubě nelíbí skádkařům. Jsou dva důvody. Jedni nechtějí ztratit prostor k manipulaci s TZS a druzí opravdu argumentují tím, že úpravou pravidel ztratí možnost řádně skládku po technické stránce zajistit. Hranice mezi tím je nevypátratelná a není vidět.

Skládkování odpadů je z environmentálního hlediska nejméně akceptovatelnou variantou konečného nakládání s odpady. Přechod k vyšším stupňům v hierarchii nakládání s odpady, tzn. k energetickému nebo ještě lépe materiálovému využívání odpadů, je bez účinných regulačních nástrojů, mezi které patří i systém poplatků za ukládání odpadů na skládky, velmi obtížný.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se v rámci své kontrolní činnosti často setkává s řadou činností, které jsou ve své podstatě skládkováním odpadů, nicméně některými subjekty jsou vydávány za využívání odpadů nebo používání výrobků z odpadů, a to přímo v rámci první fáze provozu skládky.

Povinné placení, výběr a následný odvod poplatků se ovšem váže nikoliv na využívání odpadů nebo používání výrobků, ale specificky na skládkování odpadů. Tímto způsobem je pak jednak regulační funkce poplatků minimalizována a jednak dochází ke zkreslení dat o skutečném nakládání s odpady.

Za příklad snahy obejít poplatkovou povinnost při skládkování odpadů považuje ČIŽP i používání odpadů pro „výstavbu“ tzv. konstrukčních prvků skládek, vydávané za využívání odpadů. Za konstrukční prvky skládky bývají provozovateli vydávané obvodové hrázky při skládkování, obslužné komunikace na tělese skládek, manipulační plochy na tělese skládek apod.

Tyto konstrukční prvky skládek ovšem nepovažují provozovatelé skládek za součást odpadů používaných jako technologický materiál na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky ve smyslu § 45 odst. 3 zákona o odpadech, ale jako další „samostatnou“ skupinu odpadů, která není zpoplatněna.

Navíc, jak již bylo uvedeno, je nakládání s těmito odpady i v první fázi provozu skládky v rámci ročních hlášení o produkci a nakládání vykazováno pod kódem BN1, což dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady jsou kódy pro využití odpadů na terénní úpravy, nikoli kódem D1. V prosinci 2015 nabylo právní moci rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty (potvrzeno i odvolacím orgánem MŽP ), kdy inspekce sankcionovala právě toto nepravdivé a neúplné roční ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372