2/2023

Praktické informace a kontaktní osoby pro energetickou statistiku

| autor: MPO0

Praktické informace a kontaktní osoby pro energetickou statistiku

Odevzdávání výkazů na MPO

Výkazy se dají odevzdat několika způsoby — poštou, faxem, elektronickou poštou jako příloha (nejčastěji soubor ve formátu WORD), prostřednictvím datové schránky nebo jako speciální elektronický formulář prostřednictvím tzv. elektronického sběru dat.

Před začátkem příslušného období, za které se výkazy vyplňují, se formuláře rozesílají buď prostřednictvím datové schránky, nebo v papírové formě společně s dopisem, kde je specifikováno o jaký sběr dat jde, co a kam se má posílat.

Současně se posílá v případě komunikace prostřednictvím datové schránky jako elektronická příloha formulář výkazu a případně doplňující vysvětlivky nebo potřebný počet papírových formulářů na příslušné období a případně doplňující vysvětlivky.

Tzn. u papírových formulářů na příslušný rok např. měsíční výkaz 12 kusů, pololetní 2 kusy, roční 1 kus. Nevyplňuje se tedy 2x nebo 12x stejný formulář za jedno pololetí nebo měsíc, jak si to někteří myslí a bohužel to také dělají.

Soubor obsahující formulář nebo doplňující vysvětlivky ve formátu WORD lze stáhnout z internetových stránek ministerstva, ze sekce Statistická zjišťování a pak ho po vyplnění poslat nejlépe jako přílohu v e—mailu, nebo ho vytisknout a poslat poštou nebo faxem. Po domluvě lze příslušný formulář a vysvětlivky poslat respondentům i individuálně elektronickou poštou.

Elektronický sběr je na internetových stránkách ministerstva v sekci Statistická zjišťování a představuje ho speciální elektronický formulář pro vybrané výkazy, jsou zde i podrobné vysvětlivky jak při používání elektronického sběru postupovat.

K odeslání vyplněného formuláře potřebujete přihlašovací jméno a heslo, které je stejné pro všechny elektronické formuláře ministerstva. Takže pokud jste ho už dostali pro jiný formulář než energetický, můžete ho i pro něj použít, pokud ho nemáte je nejjednodušší a nejlepší poslat e-mail nebo zatelefonovat příslušné kontaktní osobě a požádat o ně.

Tyto formuláře v sobě už obsahují některé kontroly a výpočty. Odeslání je Vám zpětně potvrzeno. Nepoužívejte prosím vytištěné formuláře elektronického sběru pro posílání v dopisu nebo faxem, nejsou pro to uzpůsobeny a tisk vychází na několik stran.

Vyplňování a chyby obecně

 • vyplňujte výkazy čitelně, ne barevně (zeleně, červeně), bez oddělování tisíců tečkou a čárkou a nedoplňujte nuly nebo pomlčky a jiná znaménka do nepoužívaných kolonek
 • nepřipisujte za hodnoty jednotky a požívejte vyjádření v předepsaných jednotkách, nepřepisujte předepsané jednotky
 • dělejte si kopie a zakládejte si je pro případné pozdější opravy a také pro další použití
 • neopisujte bezmyšlenkovitě čísla do kolonek podle minulého stavu, výkaz může být v novém roce změněný a pak z toho vychází nesmysly
 • pokud možno využívejte tzv. elektronický sběr
 • pište na výkazy takovou Vaši kontaktní osobu, která skutečně může případné nesrovnalosti nebo problémy přímo řešit, nikoliv účetní, sekretářky, atd.
 • než budete volat nebo posílat dotazy na ministerstvo, pozorně si prohlédněte výkaz a přečtěte si vysvětlivky a to včetně doplňujících pokud jsou, ušetříte si spoustu času a peněz za telefonování
 • pokud dopředu víte o komplikacích, které budou mít vliv na kvalitu dat nebo dodržení termínu odevzdání výkazu — kontaktujte odpovědného pracovníka na ministerstvu
 • pokud budete mít speciální požadavky např. na počítačový formát výkazu, včas nás informujte
 • používejte předepsané názvy paliv a energie — zejména topné oleje popisujte podle obsahu síry, podobně uhlí energetické nebo uhlí tříděné, a pokud používáte něco speciálního, popište to v poznámce nebo se domluvte s příslušným kontaktním pracovníkem, jak to vykazovat
 • tisk — pokud posíláte výkazy vytištěné z elektronické formy, používejte výkazy ve formátu WORD a tiskněte je tak, aby vycházely na celé strany
 • pokud posíláte výkazy e—mailem, nezasahujte do vzhledu formuláře a nevkládejte ho přímo do elektronické pošty, dávejte ho vždy jako přílohu
 • neposílejte zbytečně prázdné, nevyplněné strany u vícestránkových formulářů
 • pokud jste poslali formulář elektronicky, neposílejte ho poštou nebo faxem a naopak

Poznámky k jednotlivým výkazům:

Roční výkaz o elektřině, teple a energetických plynech

 • nezapomeňte vždy vyplňovat údaje o elektřině - buď jí kupujete, nebo vyrábíte
 • musí souhlasit zdroje a dodávky - nemůžete prodat víc, než máte k dispozici a nemůže Vám nic zbývat

Adresa:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

ID datové schránky: bxtaaw4

Kontaktní osoby pro jednotlivé výkazy jsou:

Eng (MPO) 1-12, Eng (MPO) 4-01 a Eng (MPO) 5-01

 • Ing. Aleš Bufka
 • tel: 224 852 389, fax: 224 853 220, e—mail: bufka@mpo.cz

Eng (MPO) 6—12, Crs (MPO) 1—01 a Crs (MPO) 2—02

 • Ing. Luděk Dušek
 • tel.: 224 852 437, fax: 224 853 220, e—mail: dusek@mpo.cz

Crs (MPO) 1—01 a Crs (MPO) 2—02

 • Ing. Petr Štěpán, CSc.
 • tel.: 224 853 480, fax: 224 853 220, e—mail: stepan@mpo.cz

Kontaktní osoby mají složen slib mlčenlivosti a je zajištěna ochrana důvěrnosti údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitřních norem MPO.

Výkazy Eng (MPO) 2—12 a Eng (MPO) 3—04 byly zrušeny.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP