2/2023

Praha se připravuje na dopady klimatické změny

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Praha se připravuje na dopady klimatické změny

Dopady klimatické změny zažíváme v těchto neobvykle horkých dnech nejen v Praze. Výskyt suchých období nebo extrémních srážek a následujících bleskových povodní se zvyšuje,“ uvádí radní Jana Plamínková.

Praha vyhodnocuje prognózy klimatických změn a jejich dopady na život ve městě. Předpokládané dopady zahrnují zvýšené teploty v podobě vyššího počtu tropických dní i nocí, zvýšeného efektu tepelného ostrova města, ale také hrozby přívalových dešťů či naopak déletrvajícího sucha způsobujícího problémy se zásobováním a kvalitou pitné vody.

„Praha musí být na tyto výzvy připravena, proto zahájila práce na strategii, která pomůže zmírnit dopady klimatické změny,“ pokračuje radní Plamínková.

Návrh Strategie adaptace na klimatickou změnu byl připravován ve spolupráci Odboru životního prostředí Magistrátu s Institutem plánování a rozvoje, CzechGlobe – Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd a dalšími odborníky,“ informuje Štěpán Kyjovský, ředitel Odboru ochrany prostředí MHMP.

Práce na adaptační strategii probíhaly v pracovních skupinách, zaměřených na specifické cíle:

  1. snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření, zvýšení podílu vegetačních ploch a prvků ve městě, v okolní krajině vytváření a podpora systémů ekologické stability,
  2. snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – zachycení srážek v místě jejich dopadu, zpomalování povrchového odtoku a zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody,
  3. snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – zde je možné uvést zateplování budov, zastínění, systémy nuceného větrání, využití solárních a fotovoltaických panelů; do této kategorie patří budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb,
  4. zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení,
  5. edukace (výchova) a informování o způsobech zmírňování dopadů klimatických změn, jak být k přírodě šetrnější, jak omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků. 

Návrh Strategie adaptace Prahy na změnu klimatu byl prodiskutován s veřejností na pracovním semináři dne 22. 6. 2017. Po schválení Radou hl. m. Prahy bude tento dokument zveřejněn na pražském portálu životního prostředí: www.portalzp.eu.

Na předkládanou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu bude navazovat příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, kde budou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracována, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP