2/2023

Praha prověří funkčnost protipovodňových opatření v Troji

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Praha prověří funkčnost protipovodňových opatření v Troji

Hlavní město takto prověří zejména úplnost komponentů hrazení, ověří časové limity nutné k jejich výstavbě a zkontroluje technický stav pevných částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Prověrkou projde také nastavení informačních toků a součinnost jednotlivých složek podílejících se na výstavbě protipovodňových opatření v době povodně.

Primátorka hlavního města Adriana Krnáčová ke cvičení uvádí: „Podobná cvičení je dobré organizovat. Díky nim zjistíme, zda jsou všechny zainteresované složky připravené, jestli mezi nimi funguje bez problémů komunikace, a v praxi nanečisto vyzkoušíme, co stanovuje Povodňový plán hlavního města Prahy.“

„Chceme předejít všem pochybnostem. Pokud se bavíme o velké vodě, občané metropole nesmí být vystaveni ohrožení.

Tato cvičení prověřují lidský faktor i technickou stránku věci. Koordinaci při těch nejnáročnějších operacích i nenápadné detaily, které nesmíme podcenit, neboť právě z nich se skládá výsledný celek naší připravenosti na všechna rizika spjatá s přírodním živlem. Věřím proto, že i letošní akce proběhne za plného profesionálního nasazení podobně jako v loňském roce cvičení Holešovice 2016.

Příslušníci integrovaného záchranného systému tehdy obstáli i při nácviku těch nejsložitějších krizových situací, čehož si pochopitelně velmi cením,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Celková délka linie protipovodňových opatření hlavního města Prahy (HMP) v oblasti Troji je 274 metrů, výška hrazení se pohybuje v jednotlivých úsecích od 30 cm do 6,27 metru. Váha vyskladněných dílů mobilních opatření činí 39 874 kg.

Mimo liniová mobilní hrazení budou prověřena i protipovodňová opatření na kanalizační síti. Konkrétně se jedná o hradidlovou komoru a čerpací stanici v ulici Pod Havránkou.

Cvičení se zúčastní cca 300 osob. Jsou to členové jednotek sboru dobrovolných hasičů, Aktivní zálohy Armády ČR, členové Českého červeného kříže, Správa služeb HMP, Hasičský záchranný sbor HMP, Městská policie HMP, Policie ČR, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Technická správa komunikací HMP, a.s., a Zdravotnická záchranná služba HMP.

Cvičení Troja 2017 si vyžádá některá dopravní opatření. Půjde především o úplné uzavření Tunelového komplexu Blanka, a to od 21:00 hodin 30. září do 05:00 hodin 1. října. Technická správa komunikací HMP využije tuto uzavírku k pravidelnému čištění a kontrole funkčnosti všech systémů.

Současně bude v tuto dobu omezen provoz na těchto komunikacích: V Holešovičkách, Nová Povltavská, most Barikádníků, Povltavská, Pod Lisem, Trojský most, Trojská lávka, Pod Havránkou, U Vltavy, Vodácká, Pátkova a Bulovka.

Objízdné trasy povedou:

  • Pro jízdní směr od jihovýchodu: ulicemi Čuprova, Pod Labuťkou, Čuprova, Zenklova, Vosmíkových, Liberecká.
  • Pro jízdní směr od východu: ulicemi Prosecká, Čuprova, Zenklova, Vosmíkových, Liberecká.
  • Pro jízdní směr od jihu a severu: ulicemi Partyzánská, Vrbenského, Plynární, Argentinská.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP