2/2023

Praha nevydá Regulační řád pro smogové situace

| autor: TZ Praha.eu0

Praha nevydá Regulační řád pro smogové situace

Podle ní by regulace dopravy v navrženém rozsahu (omezení jízdy vozidel v režimu sudá/lichá, zákaz jízdy nákladních vozidel nad 6 tun) v případě smogových situací znamenala nadměrné riziko dopravního kolapsu. Ten by vyloučil dosažení sledovaných efektů regulačního řádu a znemožnil velké skupině obyvatel regulačním řádem dovolenou přepravu na území hlavního města.

„Přípravě jsme věnovali velké úsilí a tento výsledek nás mrzí. Nemá ale smysl zavádět opatření, které by nemělo žádný efekt a situaci by mohlo spíš zhoršit. O to víc je jasné, že Praha musí dělat taková dlouhodobá systémová opatření pro zlepšování kvality ovzduší, aby ke smogovým situacím vůbec nedocházelo,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Na základě výsledků Studie proveditelnosti, stanovisek a připomínek dotčených samosprávních celků, věcně příslušných ministerstev, Policie ČR a Městské policie, byly v souvislosti s realizací regulačního řádu v navržené podobě identifikovány tyto zásadní problémy:

1/ Nízký vliv opatření na zlepšení kvality ovzduší při zachování průjezdu vozidel na dopravně nejvytíženějších komunikacích v Praze

2/ Absence kapacitně odpovídajících alternativních tras při regulaci dopravy

3/ Nedostatečná přepravní kapacita MHD a příměstské dopravy

4/ Nedostatečná kapacita parkovacích stání

5/ Limitovaná možnost kontroly dodržování dopravních omezení v provozu

Oproti regulaci dopravy ad hoc po vyhlášení smogové situace, která se organizačně jeví jako extrémně náročná, při současné neexistenci adekvátní možnosti objízdných tras, nedostatku odstavných a parkovacích ploch a nejisté možnosti posílení příměstské veřejné hromadné dopravy může být pro hlavní město Prahu vhodnějším řešením problematiky znečišťování ovzduší mobilními zdroji návrat k myšlence zavedení nízkoemisní zóny.

Toto opatření je uplatňováno kontinuálně po dobu celého roku a má tak za cíl preventivně předcházet vzniku smogových situací, které regulační řád může řešit již jen ex post formou represe. Zákonná úprava navíc umožňuje i zavedení zpřísnění parametrů nízkoemisních zón po dobu trvání smogové situace, tedy dosažení sledovaného efektu regulačního řádu jiným způsobem.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP