Reklama

26. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva Magistrát HMP

Praha letos investuje do vodohospodářského majetku přes 4 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., (PVS) v letošním roce do rekonstrukcí vodovodní a stokové sítě investovat téměř 1,5 miliardy korun. Další 2,9 miliardy korun investuje město do výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), která by měla být dokončena v srpnu 2018.

PVS bude v roce 2017 pracovat s rozpočtem 1 958 106 Kč, přičemž na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury je určeno 1,4 mld. Kč a 550 mil půjde jako příspěvek na dostavbu nové vodní linky.

Mezi významné akce bude patřit například kompletní rekonstrukce čerpací stanice Novodvorská v ulici Sulické v Praze 4 s náklady cca 35 mil. Kč, rekonstrukce kanalizací a obnovy vodovodních řadů v ulici Klapkově v Praze 8 v úseku Zenklova - Ústecká v celkové výši zhruba 120 mil. Kč a řada dalších akcí.

Pokračovat bude samozřejmě i celková přestavba Ústřední čistírny ústředních vody (ÚČOV) na Císařském ostrově. „Výstavba nové vodní linky je pro Prahu prioritou. Jde o největší letošní městskou stavební investici,“ říká radní Jana Plamínková. 

„Mimo akcí, kde si obnovu žádá stav samotné infrastruktury, budeme velký důraz klást na koordinaci akcí s dalšími investory (HMP, TSK, DPP, PRE, Pražská Plynárenská atd.) tak, aby nedocházelo k opětovnému rozkopávání komunikací a tím i k omezení dopravy, které je pochopitelně pro Pražany vždy nepříjemné.Ideálně pak s dokončením prací nebude nutné do předmětných ulic nadále z pohledu sítí zasahovat,“ uvedl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík, který již před časem vznesl požadavek, aby PVS v příštím roce nemusela ze svého rozpočtu poskytnout částku 550 milionů korun na přestavbu ÚČOV, ale mohla je použít na potřebné rekonstrukce a tím navýšila i tempo celkové obnovy sítí.

Tento požadavek se v rámci plnění rozpočtu bude vyhodnocovat na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Považuji jej za velice smysluplný, protože by umožnil PVS více investovat do rekonstrukcí vodohospodářské sítě,“ vysvětlila radní Plamínková.

Příloha: Nová vodní linka ÚČOV a modernizace Zdroje pitné vody Káraný

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372