1/2024

Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

| zdroj: Praha.eu0

carson-kaskel-xiNgrY-NvNw-unsplash
zdroj: unsplash.com

Pražské zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.

„Městské části jsou důležitým partnerem pro naplňování cílů Klimatického plánu, a proto mohou s podporou hl. města počítat. Dnes uvolněné finance pomohou projektům, kterým k dotažení chybí už jen málo. Občané již ke konci roku uvidí změny, které se díky těmto finančním prostředkům zrealizují. Hodně z nich se zaměřuje na revitalizaci veřejných ploch a výsadbu nových stromů a zeleně, což si občané přejí a věřím, že i ocení,” říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Hlavní město schválilo v květnu roku 2021 Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. Předpokladem pro plnění jeho cílů je spolupráce a zapojení dalších subjektů, včetně městských částí hlavního města.

Na základě výzvy adresované všem městským částem byly shromážděny projekty a opatření, které podporují plnění cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy. Hlavní město nyní sestavilo přehled v letošním roce připravených projektů městských částí, ze kterého byly vybrány k podpoře ty nejvhodnější a ve vysokém stádiu připravenosti. Stalo se tak odborným posouzením podle významu projektu, přínosu pro hlavní město a s ohledem na Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 a na Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro roky 2020–2024.

Podporovány jsou primárně projekty ve vybraných oblastech, které jsou realizovatelné do konce roku 2023. Například se jedná o projekty s převažující výsadbou stromů nebo keřů, případně na údržbu zeleně, dále se počítá s projekty, jako jsou revitalizace ploch, obnovy cest nebo instalace nových mobiliářů, jejichž součástí obvykle bývá i obnova zeleně a výsadby. Podpořeny jsou také projekty v oblasti revitalizace budov, například zateplení nebo výměny oken a projekty týkající se zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou, třeba pítka, mlžítka a další vodní prvky.

Pražští zastupitelé konkrétně schválili podporu pro 13 projektů městských částí, celková výše dotační podpory pro letošní rok činí 19,9 milionu korun. Jedná se o revitalizaci vnitrobloku Halasova, kde Praha 4 získá 2 miliony korun, dále o novou výsadbu stromů na Ortenově náměstí s příspěvkem pro Prahu 7 ve výši 1,8 milionu korun nebo revitalizaci dětských hřišť. Podpořen byl i záměr Prahy 19 v hodnotě 2 miliony korun na úpravu parkovací plochy Toužimská, která dostane vsakovací povrch, dále projekt Prahy 20 na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly za 2 miliony korun i záměr Prahy 21 na cyklostezky Ježovická a u Dubinského rybníka, kde příspěvek hlavního města činí 1 milion korun.

V neposlední řadě se dočkaly podpory i některé projekty menších městských částí, například Čakovice získají 600 tisíc korun na revitalizaci části břehu Mratínského potoka a přilehlého prostranství, Dolní Chabry obdrží 2 miliony korun na revitalizaci území třešňového sadu a Křeslice mohou počítat s 300 tisíci korunami na obnovu centrální plochy náměstí. Libuš pak získá 3 miliony korun na větrolam s pěší a cyklistickou trasou v oblasti SAPA a Kunratické spojky a dále 500 tisíc korun na obnovu historických studen v majetku městské části, Satalice budou mít k dispozici 200 tisíc korun na založení květinového záhonu v ulici K Radonicům a Vinoř obdrží 4 miliony korun na rehabilitaci předpolí Vinořského hřbitova.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA