2/2023

Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu v hodnotě 377 milionů korun

| zdroj: Praha0

carson-kaskel-xiNgrY-NvNw-unsplash
zdroj: unsplash.com

Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace v letech 2022-2023 úspěšně ukončily 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které pomohou Praze s adaptací na změnu klimatu. Do Zásobníku bylo nově zařazeno 75 projektů a 24 záměrů.

„Do realizace projektů se zapojilo 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a 3 odbory pražského magistrátu. Dokončené projekty spadají zejména do kategorie takzvané modrozelené infrastruktury využívající přínosů a užitků přírodních procesů a takzvané šedé infrastruktury primárně založené na využití technických prvků,” říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková, která každoroční zprávu o naplňování implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 předložila Radě hl. m. Prahy.

V rámci adaptace na klimatickou změnu se každý rok realizuje několik desítek konkrétních projektů týkajících se výsadby stromů a keřů, údržby a obnovy zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, obnovy cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu, realizace pítek, mlžítek a dalších vodních prvků či budování protipovodňových opatření.

Projekty z hlediska cílů Strategie adaptace, aktuálnosti a přínosů hodnotí Pracovní skupina pro adaptaci na změnu klimatu zřízená a jmenovaná v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro klima. Do Zásobníku nově přidala 75 projektů a 24 záměrů. Celkově se v něm teď nachází 324 projektů a 93 záměrů v hodnotě více než 12 miliard korun.

Zařazení projektu do Zásobníku neznamená automaticky příslib jeho finančního krytí z prostředků rozpočtu hlavního města. Projektový tým Strategie adaptace proto sleduje možnosti získání dotací a informuje jednotlivé garanty projektů či záměrů o možnostech spolufinancování například z prostředků Evropské unie nebo Národního programu Životní prostředí, z výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a z dalších.

Aktuální Zásobník je publikován na portále adaptacepraha.cz, kde se uskutečnilo několik úprav pro zvýšení přehlednosti. Projektové karty všech ukončených projektů je nyní možné filtrovat dle lokality, garanta, dle zaměření a stavu. Novinkou je interaktivní mapa s vyznačením a popisem projektů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP