Reklama

1. 6. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: B.I.D. services s.r.o.

Pozvánka: Voda v urbanizované krajině

Většího významu ve společnosti nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování, a to zejména v zastavěných oblastech.

Konference je věnována hrozícímu nedostatku vody a možnostem, jak tomuto stavu čelit.

Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a následná úprava není náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů, a tím k podpoře udržitelného rozvoje.

Vláda sice vyvíjí aktivity v boji proti suchu, ale nejdůležitější krok je na nás. Je potřeba vnímat vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj a naučit se ji efektivně využívat v celé naší společnosti dříve, než bude opravdu pozdě.

Srdečně vás zveme na konferenci, která se bude věnovat tématu voda v urbanizované krajině.

Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Termín: 13. června 2017

Web + registrace: www.bids.cz/voda 

Hlavní konferenční příspěvky:

Kruhová ekonomika ve vodním hospodářství

Ing. Jan Čermák, předseda Asociace pro vodu v krajině ČR

 • kruhová ekonomika jako nástroj efektivního využívání zdrojů
 • snižování odpadů k eliminaci antropogenních vlivu na životní prostředí
 • systémový přístup k inovacím v získávání i spotřeby vody nutno i v ČR uplatňovat ve všech relevantních úrovních

Zasakování vody v půdě

Ing. Jan Vopravil Ph.D.,vedoucí Oddělení Pedologie a ochrana půdy, VÚMOP

 • půda je na první pohled neviditelná obrovská přehrada pro vodu
 • nevhodná lidská činnost výrazně omezuje retenci a infiltraci vody v krajině
 • existují jednoduchá a levná opatření na půdě, která výrazně zlepší zadržování vody v krajině

Voda - dobrý sluha či špatný pán?

Ing. Eva Neudertová, Specialista business developmentu, Skanska Reality a.s.

 • Proč by voda měla být jednou z priorit v rámci zeleného stavění?
 • práce s vodou při výstavbě i provozu bytových domů – praktická řešení
 • šedá voda v praxi

Dotace na "dešťovku"

Ing. Jan Kříž, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

 • dotace MŽP
 • evropské programy
 • národní programy


Rizika využívání vyčištěné odpadní vody v zemědělství

RNDr. Pavel Punčochář CSc., vedoucí Sekce vodního hospodářství, MZe 


Zadržení vody v aglomeracích

Ing. František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

 

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích

doc. Ing. David Stránský Ph. D., Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT

 • principy udržitelného vodního hospodářství obcí
 • hospodaření se srážkovými vodami
 • hospodaření se splaškovými vodami

Šedé vody a RE-RE-RE

Ing. Karel Plotěný, oddělení výzkumu firmy ASIO, spol. s r. o.

 • Součást nejrůznějších strategií – cirkulační ekonomika, chytrá města, udržitelnost, sucho
 • Známá a neznámá rizika a jejich eliminace
 • Recyklace, regenerace, rekuperace
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372