Pozvánka: Voda v urbanizované krajině

| autor: B.I.D. services s.r.o.0

Pozvánka: Voda v urbanizované krajině

Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a následná úprava není náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů, a tím k podpoře udržitelného rozvoje.

Vláda sice vyvíjí aktivity v boji proti suchu, ale nejdůležitější krok je na nás. Je potřeba vnímat vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj a naučit se ji efektivně využívat v celé naší společnosti dříve, než bude opravdu pozdě.

Hlavní konferenční příspěvky:

 • kruhová ekonomika jako nástroj efektivního využívání zdrojů
 • snižování odpadů k eliminaci antropogenních vlivu na životní prostředí
 • systémový přístup k inovacím v získávání i spotřeby vody nutno i v ČR uplatňovat ve všech relevantních úrovních
 • půda je na první pohled neviditelná obrovská přehrada pro vodu
 • nevhodná lidská činnost výrazně omezuje retenci a infiltraci vody v krajině
 • existují jednoduchá a levná opatření na půdě, která výrazně zlepší zadržování vody v krajině
 • Proč by voda měla být jednou z priorit v rámci zeleného stavění?
 • práce s vodou při výstavbě i provozu bytových domů – praktická řešení
 • šedá voda v praxi
 • dotace MŽP
 • evropské programy
 • národní programy
 • principy udržitelného vodního hospodářství obcí
 • hospodaření se srážkovými vodami
 • hospodaření se splaškovými vodami
 • Součást nejrůznějších strategií – cirkulační ekonomika, chytrá města, udržitelnost, sucho
 • Známá a neznámá rizika a jejich eliminace
 • Recyklace, regenerace, rekuperace

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK