1/2024

Pozvánka: Recycling 2017

| autor: redakce0

Pozvánka: Recycling 2017

Konference se pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, statutárního města Brna a ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně.

Konference je určená pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

Organizační výbor:

 • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
 • doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc.
 • Ing. Ondřej Vrbík,
 • Ing. Dana Kubátová

Tématické zaměření konference:

 • "Akční plán pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami" pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Plán odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů:
  a) separace, drcení, třídění,
  b) vývoj, výroba a nasazení.
 • Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu
prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ