Reklama

7. 2. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Recycling 2017

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá v Brně 22. ročník mezinárodní konference Recycling 2017: Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin.

Konference se pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, statutárního města Brna a ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně.

Termín: 6. až 7. dubna 2017

Místo konání: hotel Santon,

 Přístavní 38, 635 00 BRNO

Garant akce : doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,

předseda ARSM VUT FSI, Technická 2, Brno,

tel.:541 142 427, mobil: 605 720 234,

 E-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

Organizační výbor:

 • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT FSI, Brno
 • doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc.
 • Ing. Ondřej Vrbík,
 • Ing. Dana Kubátová

Tématické zaměření konference:

 • "Akční plán pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami" pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Plán odpadového hospodářství ČR na roky 2015 až 2024
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů:
  a) separace, drcení, třídění,
  b) vývoj, výroba a nasazení.
 • Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu
prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Organizační pokyny včetně přihlášky naleznete ZDE.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372