1/2024

Pozvánka: Povodně a hospodaření s vodou

| autor: redakce0

Pozvánka: Povodně a hospodaření s vodou
Záštitu převzali:

 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Statutární město České Budějovice
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Program 14. 9. 2016 - první den konference

9:00

 1. Zahájení konference: Ing. Jiří Svoboda, primátor Statutárního města České Budějovice
 2. Úvodní slovo: Ing. Miloslava Melounová, předseda ČSVH, Ing. Bohumil Kujal, čestný předseda ČSVH
 3. Hospodaření s vodou - koncepce: Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství
 4. Financování projektů ke snížení rizika povodní: Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí
 5. Potřebujeme vodu? RNDr. Petr Kubala, generální ředitel povodí Vltavy, státní podnik
 6. Požadavky legislativy na zvládání povodní: prom. práv. Jaroslava Nietscheová, povodí Vltavy, státní podnik
 7. Funkce přehrad a nádrží za povodní: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., vedoucí katedry hydrotechniky FSv ČVUT Praha

12:00 - 13:00 oběd

 1. Povodňová prognostika: RNDr. Tomáš Vlasák, Ph. D., ČHMÚ České Budějovice
 2. Protipovodňové hráze, zkušenosti z realizace protipovodňových opatření: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., VODNÍ DÍLA TBD Praha
 3. Hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území: Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o. Brno
 4. Eutrofizace nádrží - projevy, příčiny, možnosti nápravy: doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.,
 5. Právní otázky hospodaření se srážkovými vodami: JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D., Jaderná elektrárna Temelín
 6. Voda jako strategická surovina: doc. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D., FSv ČVUT Praha
 7. Hospodaření s dešťovými vodami v krajině: prof. Ing. Jan Šálek, CSc., VUT Brno, Ing. Bohumil Kujal
 8. Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov: Ing. Miloslav Šír, CSc. (ČSVH), Ing. Miroslav Tesař, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AVČR)
 9. Diskuse
17:00 Závěr

18:00 Panelová diskuse s rautem

Program 15. 9. 2016 - druhý den konference:


8:00 odjezd účastníků na exkurzi - sraz na parkovišti u hotelu VITA

9:00 - 12:00 exkurze - Informační centrum jaderné elektrárny Temelín

12:00 oběd

13:00 ukončení konference

Organizační pokyny:

 • Pořadatel: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice, email: cssi@csvh.cz. Organizační garant: Ing. Miloslava Melounová - tel.: 602 126 288. Programový garant: Ing. Bohumil Kujal - te.: 722 968 114.
 • Ubytování: zajištěno v hotelu VITA, rezervace nejpozději do 15. 8. 2016 - viz. přihláška. Cena za ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku.
 • Přihlášky k účasti na konferenci: lze zasílat nejpozději do 31. 8. 2016 na adresu:
Česká společnost vodohospodářská ČSSI,
Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice
email: cssi@csvh.cz
 • Účastnický poplatek: 2.500,- Kč (nejsme plátci DPH), 2.000,- Kč pro členy ČSVH a ČKAIT. Cena zahrnuje náklady na organizaci, CD, občerstvení, dopravu na exkurzi.
Pozvánka a přihláška jsou ke stažení zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ