1/2024

Pozvánka: Novely odpadových zákonů 2020

| autor: redakce0

Pozvánka: Novely odpadových zákonů 2020

Evropský balíček oběhového hospodářství významně zpřísňuje nakládání s odpady a v českých podmínkách vytváří tlak na legislativní změny, které nastanou v nejbližší době. Konec skládkování, třídění ruku v ruce s recyklací, předcházení vzniku odpadů – jaké nástroje zavede nová legislativa?

Seznámíme vás se změnami, které proběhnou na úrovni čtyř odpadových zákonů a které nás všechny přinutí změnit způsob zacházení s odpady. Jak se vypořádat s opatřením jako je růst skládkovacího poplatku, jak dosáhnout na recyklační slevu v obci, jaké obalové materiály ano, jaké ne a co s výrobky s ukončenou životností.

Důvody nové legislativy při nakládání s odpady a aktuální stav legislativního procesu

Příspěvek objasní východiska pro novou legislativu na úseku nakládání s odpady a důvody její přípravy z hlediska tlaku legislativy EU i z pohledu vnitrostátního zájmu. Seznámí vás s nejvýznamnějšími oblastmi diskutovanými v průběhu připomínkového řízení a ve vládě a ozřejmí předpokládaný průběh projednávání nové legislativy v Parlamentu ČR.
JUDr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí ČR

Zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností komplexně upravuje problematiku elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel. Zákon se vztahuje na vybrané výrobky od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem. Příspěvek představí taktéž novelu zákona o obalech, která především transponuje požadavky vyplývající z tzv. balíčku k oběhovému hospodářství EU.
Mgr. Bc. Josef Beneš, vrchní ministerský rada, oddělení technické legislativy, Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o odpadech a související změny v poplatcích

Příspěvek představí nový zákon o odpadech, který by měl nahradit stávající mnohokrát novelizovaný zákon o odpadech platný již od roku 2001. V oblasti nakládání s odpady dochází v posledních letech nejen na evropské úrovni ke koncepčním změnám, které jsou do nového zákona promítnuty. Budou představeny novinky jako tzv. recyklační sleva či nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Seznámíme vás rovněž s tzv. změnovým zákonem, kde bude věnována pozornost zejména nové úpravě poplatku za komunální odpad.
Mgr. Hana Nenutilová, vedoucí oddělení technické legislativy, Mgr. Tereza Machatová, Ministerstvo životního prostředí ČR

Nástroje pro podporu recyklace

Prezentace přiblíží konkrétní podstatné body evropské strategie, jejíž prioritou má být co největší třídění komunálních odpadů a jejich recyklace. Její cíle jsou pro ČR spolu s dalšími státy závazné. Má nebo nemá nová odpadová legislativa potenciál na splnění závazných recyklačních cílů? Jaké budou její ekonomické dopady na obce, města a ostatní původce odpadů? Podporuje finální recyklaci nebo spíše jiné způsoby nakládání s odpady?Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Jednoduchá analýza stavu odpadového hospodářství obce

V rámci přechodu na oběhové hospodářství potřebuje ČR do roku 2025 výrazně zvýšit úroveň recyklace komunálních odpadů. Aby k tomu došlo, bude třeba snížit průměrnou produkci směsných komunálních odpadů v obcích asi o 50 kg na osobu ročně. Jaké jsou reálné možnosti vaší obce a kolik to bude vaši obec stát? Na tyto otázky nabízí odpověď nová příručka Arniky, která má obcím pomoci zanalyzovat stav odpadového hospodářství, vybrané materiálové toky, potenciál jejich prevence a recyklace, i to, kolik to bude stát.
Ing. Milan Havel, Arnika

Zkušenosti města Buštěhrad: motivace ke třídění

V souvislosti s chystanou novelizací se město Buštěhrad v posledních letech intenzivně připravuje na změny v odpadové politice. Přípravy probíhají samostatně i koordinovaně s okolními devíti obcemi. Navrhovaná řešení profi firmami nejsou pro občany ani obce zdarma, mohou v sobě skrývat určitá rizika a jejich provedení nemusí být pro konkrétní obec vhodné. V Buštěhradě po důkladné dvojité analýze zavedli vlastní motivační systém a vyzkoušeli již jeho funkčnost. Jaká je?
Dagmar Novotná, referent územní samosprávy a správy daní a poplatků, Město Buštěhrad

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA