2/2023

Pozvánka: Československá ENVIROnmentální konference

| zdroj: E-expert0

ENVIRO-konference
zdroj: envirokonference.cz

Srdečně Vás zveme na již pátý ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a opět vrací na oblíbenou Sepetnou v Moravskoslezských Beskydech. Vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Letos je program rozdělen do pěti tematických bloků:

 • Odpady
 • Ovzduší
 • EVVO
 • Skleníkové plyny a dotace
 • EIA, IPPC, BREF, BAT

Kromě tradičních tématických okruhů jako jsou odpadové hospodářství nebo ochrana ovzduší přibyly dvě nová témata. Jedná se o energetické využití odpadů a dále o skleníkové plyny a dotační programy.

Zaměříme se také na současné změny v odpadové legislativě a jejich srovnání v obou státech. V oblasti ovzduší to budou hygienická pásma pro zdroje obtěžování zápachem.

V části věnované EIA a IPPC budeme řešit nepřímé vypouštění odpadních vod z IPPC zařízení a také nakládání s odpady v IPPC zařízení.

Poslední blok bude obsahovat opět aktuální stav v legislativě integrované prevence nebo konkrétní právní aspekty výjimek z BAT i praktický pohled zástupce průmyslu na závěry o BAT.

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuze o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konference ENVIRO je tak ideální příležitostí na setkání se zástupci státní správy i kolegy z oboru v příjemném prostředí horského hotelu Sepetná a také možností zúčastnit se zajímavé exkurze.

Klíčové termíny a tematické okruhy konference:

 • 18. 10. 2020
  • 20:00 - 23:00 Welcome drink
 • 19. 10. 2020
  • 9:00 – 14:00
   • Blok 1 – Ovzduší
   • Blok 2 - Odpady
  • 14:00 – 17:00 Blok 3 - EVVO
   • Blok 4 – Skleníkové plyny a dotace
  • 17:00 – 24:00 Exkurze a neformální konzultace
 • 20. 10. 2020
  • 9:00 – 14:00 Blok 5 - EIA, IPPC, BREF/BAT

Organizační pokyny, registrace:

 • Termín: 19. - 20. 10. 2020
 • Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 956, 739 14 Ostravice

Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Vložné:

 • Zlevněné vložné při registraci do 31. 8. 2020
 • Zástupci státní správy a samosprávy: 3 000 Kč na celou konferenci, 2 500 Kč na jeden den
 • Ostatní účastníci: 4 000 Kč na celou konferenci, 3 500 Kč na 1 den
 • Plné vložné při registraci od 1. 9. 2020
 • Zástupci státní správy a samosprávy: 3 500 Kč na celou konferenci, 3 000 Kč na jeden den
 • Ostatní účastníci: 4 500 Kč na celou konferenci, 4 000 Kč na 1 den

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.

Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Účastníci konference mají možnost využít ubytování v Horském hotelu Sepetná za konferenční cenu prostřednictvím formuláře hotelu.


ENVIRO 2020 - Československá ENVIROnmentální konference

19.- 20. 10. 2020

Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP