1/2023

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu byl upraven

| zdroj: SPDS0

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu byl upraven

Pozměňovací návrh poslankyně Evy Fialové ke sněmovnímu tisku č. 677/0, tedy k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností (§69 2c, viz příloha - ZDE), který navrhoval zavést povinnou certifikaci od 1.1. 2021 pro provozovatele zařízení na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování veškerých odpadních elektrozařízení, byl změněn (aktuální znění ZDE).

Jedná se novou zákonnou povinnost "zajistit ověření plnění povinnosti dle navrhovaného § 69 odst. 2 písm. b) odborně způsobilou třetí osobou, která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci podle technických norem stanovených vyhláškou ministerstva a na vyzvání předložit ministerstvu písemnou zprávu o tomto ověření, která nebude starší tří let". 

Mezi hlavní změny patří prodloužení intervalu mezi opakováním certifikace ze dvou let na tři roky. Dále je nově navrhováno přechodné období, které povinnost první certifikace posouvá na 1. 7. 2023.

Obě změny jsou ve prospěch zpracovatelů, kteří tak nejsou vystaveni nepředvídatelnosti práva a ke dni účinnosti návrhu zákona nemusí mít navrhované ověření, jak předpokládal původní návrh. Stanovení povinné certifikace na 2,5 roku nepochybně dává větší časový prostor pro rozložení realizace. 

Úprava textu pozměňovacího návrhu k § 69 odst. 2 ale nemohla změnit skutečnost, že aktuálně existuje pouze jediný subjekt, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který by byl oprávněn navrhované ověření plnění povinností provádět. A v takovém případě nelze vybírat ověřovatele ani podle kvality, ale ani podle ceny za realizaci ověření. 

Toto navrhované zákonné ověřování plnění povinností při demontáži, soustřeďování, skladování, zpracování odpadních elektrozařízení ovlivní zpracovatele v důsledku své administrativní náročnosti, nákladů za jeho realizaci (nutno opakovat každé tři roky). Zejména pro malé a střední zpracovatele přinese, v případě schválení, významné náklady a zátěž.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS