1/2024

Povinná certifikace straší chráněné dílny

| autor: Pavel Mohrmann0

Povinná certifikace straší chráněné dílny

Mezi zpracovateli elektroodpadu jsou i chráněné dílny, zaměstnávající osoby se změněnou pracovní schopností. Je pravdou, že v minulosti byl samotný institut „chráněné dílny“ zneužit, lépe řečeno výhody provozu takovéto dílny nepoctivými podnikateli, nic méně převážná většina funguje tak jak má.

Povinná certifikace ale budí právě u chráněných dílen obavy. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása včera zaslal poslancům otevřený dopis kde mimo jiné uvádí:

Podpora chráněných dílen a zajištění jejich provozu, je naší prioritou, kdy potřebnou podporu v tomto směru poskytl při přípravě tohoto zákona i jeho předkladatel Ministerstvo životního prostředí. Původní návrh tohoto zákona totiž obsahoval zákonnou povinnost zapracovávat určité množství elektroodpadu právě v chráněných dílnách.

Po několika revizích evidentně Ministerstvo na tuto podporu rezignovalo a aktuální vládní návrh již takové ustanovení neobsahuje a staví chráněné dílny na úroveň běžných zpracovatelů. Navíc je nyní doporučován ke schválení pozměňovací návrh, který bude mít okamžitý negativní dopad na všechny chráněné dílny zpracovávající elektroodpad.

Návrh tak podporuje pouze moderní technologické zpracovatelské celky, nereflektuje na celkový aktuální stav zpracování v ČR a nebere nijak ohled na malé subjekty, mezi než patří zmíněné chráněné dílny. Podle tohoto návrhu tak bude moci chráněná dílna získat povolení ke zpracování elektroodpadu pouze za podmínky získání certifikace prokazující splnění evropských norem v nakládání s elektroodpadem.

Tato certifikace představuje nejen periodickou investici do povinných auditů nezbytných k získání certifikace, ale i dalších s tím spojených investic.

Dopis je v celém znění dostupný zde.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP