2/2023

POLLUTEC 2018 – ohlédnutí za úspěšným čtyřicátým jubilejním ročníkem

| autor: Pollutec0

POLLUTEC 2018 – ohlédnutí za úspěšným čtyřicátým jubilejním ročníkem

Ohlédnutí za velkým úspěchem environmentálního setkání

Akce přivítala 70 076 návštěvníků z 128 různých zemí, kteří byli důkazem toho, že i 40 let od prvního setkání jsou otázky životního prostředí a související energetické otázky stále pro všechny aktuální.

Čtyřicáté výroční setkání pod hlavičkou Pollutec bylo připomínkou, že se veletrh postupně vyvinul v hlavní fórum pro zelenou ekonomiku. Původně byl Pollutec zaměřen především na znečištění a nakládání s odpady. Poté se po malých krůčcích začala přidávat řešení v oblasti ochrany životního prostředí a boj proti globálnímu oteplování, až se stal událostí odrážející jasný vývoj modelů ve všech ekonomických sektorech. V každé fázi se snažil co nejvíce propagovat inovace a diskutovat vznikající problémy.

Původně se zaměřil na klíčové oblasti životního prostředí (voda, vzduch, hluk, odpad), dnes se Pollutec věnuje přibližně 14 tématům od řízení zdrojů přes biologickou rozmanitost a mobilitu až po energetickou účinnost.

Pollutec se stal setkáním, které je nezbytné navštívit pro každého, kdo se angažuje v otázkách životního prostředí a zeleného růstu.

Dnešní klíčové otázky

Ve všech oblastech byla v letošním roce všudypřítomná cirkulární ekonomika: Zvláště to bylo patrné během summitu měst a regionů, který poskytl příležitost pro výměnu zkušeností na základě 52 různých projektů.

Pod křížovou palbu se dostaly plasty, které byly rozebírány ze všech stran celým spektrem odborníků.

Pollutec 2018 také kladl větší důraz na problémy, kterým čelí moře a pobřeží – znečištění, plasty, pobřežní rizika. Diskutovala se opatření, která mají být přijata pro udržitelný tzv.modrý růst, jakož i stávající řešení, z nichž některá byla prezentována.

Během tohoto jubilejního ročníku potvrdil Pollutec svou světově jedinečnou pozici odrazového můstku pro environmentální inovace, start-upy, technologie, organizační metody, vyvstávající témata, nové přístupy apod.

Tři ze 156 inovativních řešení – Starklab, Stepsol a Nereus – obdrželi ocenění. Starklab za úpravu průmyslových výparů s využitím energie; Stepsol za mikro-PHES uzavřený hydraulický obvod v kombinaci se solární energií; Nereus za úpravu odpadních vod za účelem získání pitné vody.

Rovněž výstavní část byla věnována inovacím: Start-up Village, inovační centrum, stánek French Tech a stánek Cofil zaznamenaly velký počet návštěvníků.

Totéž se týkalo intenzivních programů mnoha start-upových a inovačních společností na aktuální témata: voda, ekodesign, cirkulární ekonomika, energie, udržitelná města/mobilita, French Tech, Green Tech atd. V průběhu konání Pollutecu bylo uspořádáno několik ceremonií, při nichž byla udílena oficiální ocenění.

Referenční událost pro mnoho zemí

Polovina zahraničních návštěvníků přijela z evropských zemí, především ze Švýcarska, Belgie, Itálie, Španělska a Německa. Druhým nejvíce zastoupeným kontinentem se stala Afrika s návštěvníky z Maroka, Alžírska, Tuniska, Pobřeží slonoviny, Burkiny Faso a Kamerunu.

Vedle Španělska a Německa byl v tomto roce zaznamenán podstatný nárůst návštěvnosti z Ruska, Číny, Kanady, Maroka a Chile. Většina z těchto hostů by na Pollutec ráda zavítala i v roce 2020.

Čestným hostem mezi zeměmi byla letos Burkina Faso, která ve své rozsáhlé prezentaci představila klíčová témata: vodní zdroje, obnovu půdy, hnojení, obnovitelné zdroje energie, včetně fotovoltaiky, odpadové hospodářství a udržitelný rozvoj měst.

Celkem bylo přítomno 2161 vystavovatelů, z nichž 682 pocházelo z 36 zemí mimo Francii. Většina pocházela z Evropy (EU i ne-EU), 36 z Asie (Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan, Turecko, Spojené arabské emiráty), 13 z Ameriky (Brazílie, Kanada, USA).

Na Pollutecu 2018 se podařilo zrealizovat více obchodních schůzek než kdykoli předtím, a sice více než 2 400.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP