Polemika: Kdy se recyklace vody vyplatí a kdy už ne?

| autor: Martina Jandusova0

recycyling_water.png
zdroj: Pixabay

Každá recyklace má své limity. Týká se to i odpadní vody, kterou se v určitém okamžiku nevyplácí čistit, ať už z ekonomického nebo environmentálního hlediska.

Obrátili jsme se proto na odborníky, aby nám zodpověděli následující otázky:

  • Co všechno je nutné zvážit, když uvažuji nad tím, zda budu recyklovat vodu?
  • Lze nějak charakterizovat, kdy se už recyklace vody nevyplatí?

Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel VODA CZ, VEOLIA ČR, a.s.

1) Z pohledu investora je zásadní motivace. Může být environmentální (např. požadavek na snížení odběru povrchové či podzemní vody nebo limitace zdroje z vodovodu), riziková (podnik vyhodnotí jako nepřípustnou míru rizika závislost na klimatické dostupnosti zdrojů či závislost na konkrétním dodavateli vody) či ekonomická (podnik vnímá položku za komplex vodního hospodářství jako nepřiměřený).

Nejčastěji se jedná o kombinaci těchto prvků motivace; u zahraničních koncernů nejčastěji první a druhé kategorie, u českých podniků často o třetí kategorii. Přestože jsme globálním leaderem v oblasti dodávek a provozu technologií právě pro tuto oblast pro naše zákazníky, jsme si sami vědomi i dopadu naší provozní činnosti na klimatické změny. Jako odpovědná společnost tak již více než 15 let stanovujeme sami pro sebe environmentální cíle, které každoročně monitorujeme, reportujeme a necháváme externě auditovat (společnost EY). Daří se nám tak vůči realizované produkci neustále zvyšovat efektivitu a to zejména energetickou (mj. v oblasti vodárenství každoročním snižováním úniků z vodovodní sítě).

2) Viz odpověď na otázku 1) - pokud je podnik postaven před situaci, kdy jedinou cestou zachování či rozšíření produkce je nalezení dodatečného zdroje vody recyklací či korporátní pravidla jasně dávají normativ na jednotku výroby, nezbývá, než zapomenout na ekonomiku a jak se říká "po hlavě skočit do vody" (pozn. zde by se spíše hodilo slovo skočit do sucha).

Naše společnost s tisíci funkčními či provozovanými projekty recyklace je tu od toho, aby takové klienty provedla po této cestě, analyzovala technické varianty i jednotlivé dodavatele a umožnila díky vlastním provozním zkušenostem s řadou dodavatelů/technických řešení vyhnout se situacím, kdy dodaná technologie částečně či zcela neplní stanovené požadavky. I přes řadu zkušeností téměř vždy pro větší podniky doporučujeme zákazníkem hrazené ověření technologie v kontejnerovém provozu, který díky síti našich mobilních řešení po celém světě zajišťujeme (v ČR zajišťuje naše dceřiná společnost VWS Memsep).

Pokrýváme opravdu celé portfolio dodávek vlastními technologiemi od mechanické separace, flotace, čiření (vč. novinky s aktivním uhlím ActifloCarb), filtrace GAU vč. předozonizace, ultra/nano filtrace, reverzních osmóz a elektrodialýzy a konečně odpařování/krystalizace. Tím dokážeme kompletně eliminovat kapalné odpady u zákazníka. V ČR také pro menší realizace spolupracujeme s kolegy ze společností jako je Envipur či ASIO, kteří jsou schopni poskytovat obdobné služby i místní řešení.

Jiří Paul, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ