1/2024

Pardubický kraj: Nové kotlíkové dotace už budou jen na vysoce ekologické kotle

| autor: Pardubický kraj0

Pardubický kraj: Nové kotlíkové dotace už budou jen na vysoce ekologické kotle

Cílem dotace, kterou poskytuje Evropská unie prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, je výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění.

„Naší administrací ve všech čtyřech výzvách prošlo už téměř čtyři tisíce žadatelů. K dnešnímu dni jsme uzavřeli smlouvy s 3 381 žadateli s celkovou schválenou částkou 367,5 milionů korun,“ shrnuje současný stav hejtman Martin Netolický.

V 1. a 2. výzvě byla podpora poskytována na pořízení nových ekologických kotlů na uhlí, kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel.

Ve 3. a 4. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.

„Mohlo by se zdát, že zájem o tyto dotace polevuje, neboť prostředky nedávno ukončené 4. výzvy nebyly rozebrány během několika dnů, jako tomu bylo ve výzvách předchozích, ale až po 4 měsících.

Přesto věřím, že zájem občanů o dotaci nepoleví, neboť i když velká část občanů, kteří měli nejstarší kotle, už dotace využila, i nadále je mnoho domů vytápěno právě těmito starými kotli, jejichž provozování bude od 1. září 2022 zakázáno.

Změny, ke kterým došlo díky výměnám kotlů v rámci kotlíkových dotací, pocítí lidé hlavně na venkově, kde by se mělo ovzduší po výměně skoro tří a půl tisíc kotlů výrazně zlepšit,“ uvádí radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Pardubický kraj plánuje vyhlásit 5. výzvu pro fyzické osoby - vlastníky rodinných domů na území kraje v září 2019, příjem žádostí poté zahájit v říjnu 2019. Tato 5. výzva bude již poslední v rámci programového období 2014 - 2020.

Celková částka k rozdělení bude převyšovat 170 mil. Kč. V této výzvě již nebude možné poskytnout kotlíkovou dotaci na pořízení nového kombinovaného kotle na uhlí a biomasu.

„Tentokrát se bude jednat o pořízení vysoce ekologických kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena bude pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy,“ konkretizuje podmínky přidělení dotace v 5. výzvě radní Hana Štěpánová.

Bližší informace ke kotlíkovým dotacím lze nalézt na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling