Reklama

OVZDUŠÍ

Objem elektřiny odebrané v síti veřejných rychlodobíjecích stanic Skupiny ČEZ v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o více než 54 %, na téměř 600 tisíc kWh. Odběry v březnu, který byl z větší části poznamenán vyhlášeným nouzovým stavem v České republice, činily více než 158 tisíc kWh, což je o 13 % meziročně více.


19. 4. 2020

Show must go on

Pandemie jednou skončí. Nemám na mysli přímo nemoc. Spíš tím chci charakterizovat období po které byly naše životy nemocí ovlivněny. Bude se asi psát o době před koronavirem a po ní. Některá média pompézně hlásají, že už nic nebude nikdy jako dřív. Nerad bych do toho kolegům kecal, ale troufnu si tvrdit, že bude.


Služba pro předplatitele.


Zatímco před čtyřiceti lety se lidé v lese mohli celkem běžně potěšit pohledem na planě rostoucí orchideje, dnes tyto kriticky ohrožené rostliny v přírodě stěží vyhledá odborník. Vzácné rostlinné druhy totiž z evropských lesů ubývají ve prospěch těch hojnějších.


Rada na svém zasedání schválila návrh nařízení na vytvoření společného klasifikačního systému, neboli taxonomie, který by měl podpořit soukromé investice do udržitelných technologií.


V reakci na aktuální opatření programu LIFE oznámená Evropskou komisí posouvá MŽP termíny uzávěrky pro předkládání žádostí do národní výzvy programu LIFE. Prodloužení lhůt usnadní žadatelům přístup k dotačnímu programu v situaci trvajícího nouzového stavu.


Evropské země přijímají drastická opatření k omezení dopadů onemocnění Covid-19 na zdraví Evropanů a na hospodářství. Takovéto krize mají obvykle bezprostřední a závažné dopady na celé populace a hospodářství. Vzhledem k možnému vlivu koronavirové krize na klíčová hospodářská odvětví se očekává, že tato krize zmírní některé dopady hospodářských činností na životní prostředí a klima.


Klimatický summit COP 26 v Glasgow se odkládá a pro Brusel bude obtížnější přesvědčit členské státy o "zelených" prioritách.


Služba pro předplatitele.


Svaz průmyslu a dopravy varuje před snahou Evropské komise držet se původního harmonogramu Zelené dohody pro Evropu. Viceprezident Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že Komise pracuje na klimatickém zákonu a doprovodných dokumentech podle původního plánu, který nehodlá měnit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372