Reklama

OVZDUŠÍ

Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí.


Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí debatovali o nastavení politiky životního prostředí a klimatu v EU.


Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová.


První veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje, funguje na parkovišti před Jadernou elektrárnou Dukovany. Většinu kapacity baterií e-auta dobije za 25 minut.


Kvalitu ovzduší považujeme mnohdy za samozřejmost. V minulosti však vedlo ignorování nebezpečí znečištění ovzduší ke katastrofám.


Dopravní podnik Wiener Linien proto rozjel projekt, při kterém velkoobchod s potravinami využívá přes den prázdnou autobusovou garáž. Doručení zákazníkovi obstarává nákladní kolo.


Naše emise CO2 by bylo možnost snížit o čtvrtinu implementací pouhých 17 řešení nabízených chemickým průmyslem. Toto je jeden ze závěrů poslední zprávy Mezinárodní rady chemických asociací (ICCA) „Umožnění budoucnosti: Chemické inovace pro nízkouhlíkovou společnost“.


Evropská komise vydala Sdělení European Green Deal, jehož název lze přeložit jako Evropská zelená dohoda. Cílem je dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050, což znamená, že EU bude mít nulové čisté emise skleníkových plynů.


Celosvětové stávky studentů v úsilí o smysluplné kroky směrem ke snižování množství emitovaných skleníkových plynů se 20.9.2019 zúčastnilo, podle odhadů, 4 miliony účastníků.


V rámci projektu s názvem Voda ve městě: Multidisciplinární přístup k modré a zelené infrastruktuře využívá Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT jako jeden ze zdrojů informací mapy tepelné zranitelnosti měst od firmy ECOTEN. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372