Reklama

OVZDUŠÍ

Český hydrometeorologický ústav vydal v listopadu (2019) tiskovou zprávu, která ohlašovala změnu prezentování dat o kvalitě ovzduší na svých webových stránkách, především jiný zápis indexu kvality ovzduší. V úvodu zprávy bylo vysvětleno, proč se tento index mění. Hlavním záměrem je zpřesnění účinků a dopadů na zdraví obyvatel.


Veletrh otevřených dat Open Data Expo, který 5. rokem pořádala Nadace OSF, se letos věnoval tématu klimatické krize, životního prostředí a zelené ekonomiky. První blok představil iniciativy ze zahraničí, které využívají otevřená data o životním prostředí k prosazení legislativních opatření na jeho ochranu. Druhý blok pak přizval do diskuse české instituce, které data o klimatu využívají ve své praxi.


Evropská komise zveřejnila návrh klimatického zákona, kterým chce stanovit právně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je nepřijatelné, aby Evropská komise mohla po roce 2030 sama bez souhlasu členských států a Evropského parlamentu rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě.


Velká Británie se chce v boji proti emisím oxidu uhličitého v příštím roce vytasit s ekologičtějším benzínem.


Evropská komise vydala výsledky průzkumu Eurobarometr, které ukazují, že 94 % občanů EU považuje ochranu životního prostředí za důležitou.


Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává první část předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území České republiky v roce 2019.


Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 28. února ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřily volba do předsednictva Technologické agentury ČR a dále volba předsedy poradního orgánu Rady pro problematiku klimatu. Ke klíčovým bodům jednání patří tradičně Implementace Metodiky hodnocení 2017+.


Celkem bylo identifikováno 6 hlavních faktorů kvality ovzduší, které na Třinecku ovlivňují úroveň znečištění suspendovanými částicemi PM2,5. Třinec leží v oblasti, která se vyznačuje velkým průmyslovým i dopravním zatížením. Třinecké železárny ovšem nejsou hlavním původcem znečištění ovzduší.


Na brněnském výstavišti se koná Stavební veletrh, jehož součástí je i Festival architektury. Na galavečeru k této akci podepsala primátorka města Brna Markéta Vaňková Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny.


Služba pro předplatitele.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372