Reklama

OVZDUŠÍ

Středočeský kraj se dlouhodobě podílí na spolufinancování monitoringu znečištění ovzduší. S jeho pomocí jsou kryty provozní náklady některých měřících stanic.  


Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě usiluje o větší podporu alternativních paliv, která jsou pro Českou republiku důležitá jak z environmentálního, tak z regulatorního pohledu při plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu.


Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT změřilo emise znečišťujících látek vznikajících při spalování dřevní štěpky v Mikroelektrárně WAVE 50.


Vodík bude hrát klíčovou roli při pomoci Evropě, aby dosáhla svých cílů v oblasti klimatické neutrality. 


Spalování lesní biomasy za účelem tvorby elektřiny a tepla je oslavováno jako chytrý způsob, jak dosáhnout ochrany klimatu.


Na celém světě dnes v důsledku znečištění domácího a venkovního ovzduší zemře odhadem 7 milionů lidí ročně. 


Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vedlo rozhovor s Pavlem Hrzinou, který se v UCEEB vědecky zabývá fotovoltaikou a problematikou elektrochemických zdrojů, která úzce souvisí s plánovaným rozvojem elektromobility. 


Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace.


Největší vliv mají domácnosti, doprava a v některých lokalitách průmyslové zdroje, říkají výsledky nejnovější analýzy příčin znečištění ovzduší v ČR. 


Rada Libereckého kraje schválila na svém mimořádném zasedání v pondělí 16. prosince celkem 1193 žádostí o kotlíkové dotace za více než 139 milionů korun.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372