Reklama

OVZDUŠÍ

Moravskoslezský kraj uzavřel se společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.


Společnost Sev.en EC investuje další miliardy do ekologizace Elektrárny Chvaletice. Nové evropské limity na prachové částice splní díky látkovým filtrům za cca 1,5 miliardy korun.


Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý provoz společnosti CEMEX v Prachovicích a seznámil se také s fungováním dceřiné společnosti EcoWasteEnergy, která vyrábí alternativní paliva z tříděného odpadu.


Evropská komise představila návrh Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, který má pomoci financovat aktivity a cíle představené v rámci Zelené dohody pro Evropu.


V devíti areálech ČVUT v Praze startují stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4 125 tun. 


Z dlouhodobého hlediska bude jediným řešením problému znečištění ovzduší, pokud my všichni, společnost i jednotlivci, změníme své chování. Do té doby je tím nejlepším prvním krokem, který můžeme podniknout k dosažení našeho vlastního bezpečí, vyzbrojit se spolehlivými informacemi.


Výrobci aut se pečlivě připravují na plnění přísnějších limitů oxidu uhličitého od roku 2020. „Aby se trh mohl vyrovnaně rozvíjet, je kromě podpory infrastruktury nezbytná i finanční, a především nefinanční podpora státu,“ říká Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


Podle expertů se dopravní prostředky podílejí jednou třetinou na celkových globálních exhalacích CO2. V automobilech je průměrně aplikováno 8 % ze všech globálně spotřebovaných plastů.


V zatím poslední výzvě kotlíkových dotací podpoří Královéhradecký kraj všechny uchazeče, kteří splnili podmínky, a rozdělí mezi ně 157 milionů korun.


Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o více než polovinu, emise oxidů dusíku pak o 37 %.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372