Reklama

OVZDUŠÍ

V prodeji automobilů si v minulém roce nejvíc pohoršily automobilky Volkswagen, Hyundai a Ford. Jedním z důvodů pro (u některých až 25%) pokles prodejů byly, mimo jiné, problémy některých výrobců automobilů s certifikováním dle nových emisních testů WLTP.


Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let. Město Ostrava se na zlepšené kvalitě ovzduší podílí řadou svých aktivit a opatření.


Balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech má z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu.


Byl zahájen provoz první vysoce výkonné nabíječky Shell-IONITY ve střední a východní Evropě. Spuštěna byla také první stanice nabízející vlastní službu Shell Recharge v regionu.


Podle nové studie od E4tech v loňském roce trh s palivovými články zaznamenal přírustek v instalovaném elektrickém výkonu přes 1 GWe. Světově se instalovaný výkon zvýšil o přibližně 1,1 GWe. To je nárůst o 40 % oproti roku 2018.


Druhý ročník veletrhu e-SALON, který se konal ve dnech 14.–17. listopadu 2019, překonal svoji loňskou premiéru nejen co do počtu vystavovatelů, kterých bylo o zhruba dvě desítky více, ale také zájmem veřejnosti. 


Plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów, které porušuje směrnice Evropské unie i mezinárodní právo a v jehož důsledku může přijít o pitnou vodu až 30.000 obyvatel na Frýdlantsku a Hrádecku, se Liberecký kraj brání všemi dostupnými prostředky.


Příští týden bude na ostravské Černé louce opět patřit veletrhu Infotherma o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů energie.


Moravskoslezský kraj uzavřel se společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372