1/2024

Otakar Tuček: Elektrárenská lokalita není jen o výrobě elektrické energie

| autor: ČEZ0

Otakar Tuček: Elektrárenská lokalita není jen o výrobě elektrické energie

V některých případech půjde o dokončení již rozjetých aktivit, v dalších se bude jednat o zcela nové projekty.

„V současné době je například již hotova stavba budovy korporátního datového skladu pro celou Skupinu ČEZ.

Její realizace započala v červenci 2017 s plánovaným termínem předání budovy a non-IT technologií na přelomu roku 2018 a 2019, což se podařilo dodržet. Projekt by měl najet do zkušebního provozu ještě letos,“ říká Otakar Tuček.

Zároveň připouští myšlenku, že vedle datového skladu by mohlo vyrůst jeho identické, ovšem již plně komerční dvojče. „Lokalita bývalé Elektrárny Tušimice I je poměrně rozlehlá, tak proč by zde nemohl být ještě jeden.

Vše je jen otázkou nabídky a poptávky. A samozřejmě vyřešením všech bezpečnostních rizik, které jsou teď všude, tedy nejen v případě ČEZ, na programu dne.“

V sousedství budoucího korporátního datového centra Skupiny ČEZ začaly již i terénní úpravy pětihektarového pozemku, včetně výkopových prací pro položení inženýrských sítí, které budou důležité pro budoucí zeleninové skleníky.

„Realizace tohoto záměru má trochu skluz, neboť nejdříve musel být pozměněn územní plán. Podle toho původního jsme tu mohli postavit třeba zcela novou elektrárnu, ale ne ekologické skleníky pro pěstování zeleniny.

Naštěstí investor a budoucí provozovatel měl trpělivost a teď už nic nebrání tomu, aby se zde začala v září 2019 rajčata pěstovat.“

Podle ředitele Tučka bude mít tušimická výstavba skleníků rovněž své dvojče, ovšem v areálu Elektráren Prunéřov. „I zde již po změně územního plánu probíhá příprava. Stavbu bude realizovat stejný investor, a to jakmile dokončí skleníky v Tušimicích.“ 

V tušimické „dvojce“ se nyní připravuje i zázemí pro bateriový systém. ČEZ je přitom výhradním investorem projektu. Baterie s cca 10letou životností bude zapojena v bloku se stávajícím turbogenerátorem certifikovaným pro poskytování primární regulace.

„Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním jednotlivých typů podpůrných služeb, například v podání vodních elektráren.

Souběžně s rozšiřováním okruhu nových technologií poskytujících tyto služby musíme ověřovat jejich vlastnosti, spolehlivost a vliv na stabilitu provozu v rámci české energetické soustavy.

Spouštíme proto v Tušimicích pilotní projekt 3 MW Li-Ion baterie, která by měla poskytovat tento druh služeb provozovateli české přenosové soustavy,“ dodává Otakar Tuček s tím, že bateriové úložiště se bude nacházet na prostranství, kde během komplexní obnovy elektrárny stála záložní plynová kotelna pro vytápění města Kadaně.

baterie.jpg

Bateriové úložiště se bude nacházet na prostranství, kde během komplexní obnovy Elektrárny Tušimice stála záložní plynová kotelna pro vytápění města Kadaně.

„Zemní práce jsou již v plném proudu, přičemž se zahájením pilotního provozu počítáme již ke konci letošního roku. Ten by měl pak trvat dva roky.“

Veliké uplatnění ve stavebnictví mají podle ředitele elektráren vedlejší energetické produkty vzniklé výrobou elektrické energie, a to popílek a sádrovec. V prvním případě je již rok funkční nakládací centrum popílku v Elektrárně Tušimice.

„Terminál je ve standardním provozu, přičemž počítáme s cílovým výkonem 150 kilotun za rok. Podobné nakládací centrum, ovšem sádrovce bychom pak rádi vybudovali v Elektrárně Prunéřov.

Se zahájením stavby počítáme letos v březnu s tím, že v červenci by již mohlo být v provozu. Jeho roční kapacita bude 400 tisíc tun.

Bez zajímavosti určitě také není to, že veškerá doprava k nám i směrem ven bude probíhat po kolejích. Takže žádné znečištění ovzduší zplodinami z nákladních aut.“

Samozřejmostí pak podle Otakara Tučka bude „zvířecí údržba“ rekultivovaných ploch bývalého odkaliště T, což je jedna z mála lokalit v Česku, kde se daří vysoce ohroženému druhu motýla okáče metlicového.

Stejně jako v předchozích dvou letech i letos bude zeleň spásat několikasethlavé stádo ovcí a koz, aby mu upravilo přirozenou cestou prostředí, které potřebuje k životu a rozmnožování.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP