1/2024

Ostrava nutí své občany netřídit

| autor: Pavel Mohrmann0

Ostrava nutí své občany netřídit

Projekt, který aktuálně krachuje v Anglii, zavádí do praxe OZO Ostrava. Zatím pouze ve dvou městských částech. Obyvatelé Bartovic a části Radvanic budou nosit svůj ospadní plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream). Tento směsný tříděný odpad pak poputuje na třídící linku. Až tam se roztřídí na jednotlivé komodity.

Česká republika je v primárním třídění, tedy domácím třídění, evropskou špičkou. Vytříděné komodity jsou na vysoké úrovni čistoty a jsou připraveny k dalšímu využití. To ale tento pilotní projekt devalvuje, jak hlásí zkušenosti ze zahraničí.

Oficiální důvod městské odpadové firmy pro zavedení tohoto pilotního projektu je zkvalitnění třídění a celkově odpadových služeb občanům a zamezení využívání ostravského odpadového systému občany odjinud. Realita je ovšem někde úplně jinde.

V Anglii od tohoto schematu již utíkají, protože mají obrovské problémy s recyklací. Uvědomili si, že tento systém zdražuje odpadové hospodářství, které nezaplatí nikdo jiný, než občan. Navíc se materiál nedostává zpět do výroby, nýbrž končí na životnímu prostředí nebezpečných skládkách, v lepším případě v zařízeních na energetické využití odpadu. Ve Francii a Itálii od tohoto modelu už upustili úplně.

„Evropský papírenský průmysl dlouhodobě propaguje separovaný sběr papíru. Papír sebraný společně s jinými komoditami se nedá recyklovat. Nedá se dále využít, protože je kontaminovaný od ostatních komodit,“ říká prezident Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) Jaroslav Tymich a dodává: „Ani Čína nebude takto sebraný papír využívat, protože už chce pouze čisté suroviny, nikoli kontaminovaný odpad.“

Výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR (SPDS ČR) Petr Šulc vyjádřil podobně jako ACPP jednoznačnou podporu komoditně oddělenému sběru. „Oddělený sběr je nezbytnou podmínkou pro následnou materiálovou využitelnost jednotlivých složek komunálního odpadu. Koncovkou tohoto pilotního projektu je ale energetické využití odpadu (EVO) a pouze 25% z látkového toku se uvažuje pro materiálové využití.“

Petr Šulc se rovněž zmínil o tom, že krom uvedených kolizí je zde i kolize se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR i POH Moravskoslezského kraje v části 3.3.1.1 Komunální odpady, kde hned první zásada se týká dané problematiky – „Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP