1/2021

OPŽP zveřejňuje souhrn povinností příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů

| zdroj: OPŽP0

student-865073_640.jpg
zdroj: Pixabay

Zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1(specifický cíl 1.1 a 1.2), je jednou z povinností příjemce dotace, a to po dobu 10 let od vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu.

Závazkem každého příjemce je generování minimálních finančních prostředků jako zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury, které byly vypočteny na základě předloženého a Fondem schváleného Nástroje udržitelnosti 2014+.

Abychom příjemcům dotace plnění těchto povinností usnadnili, zveřejnili jsme na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí dokument, který tyto povinnosti shrnuje a dále upřesňuje.

Dokument je k dispozici na odkazu:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo