2/2023

ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

| zdroj: CHEMELEONI0

Kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod - ZMĚNA TERMÍNŮ

Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí na toxikologická střediska (UFI kódy a PCN)? Nový formulář bezpečnostního listu? Nové oznamování předmětu do databáze SCIP?

Pokud ano, zúčastněte se v pohodlí domova nebo v práci našeho webináře kurzu CHELEPO, kde se veškeré informace pro níže uvedené oblasti dozvíte od zkušených lektorů z oboru. Kolektiv našich zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let.

Nově je možnost i jednodenní účasti, vyberete si, který den Vám více vyhovuje.

Program kurzu

 1. DEN
 • Aktuality v legislativě (aktualizovaný formát Bezpečnostního listu, novinky v nařízení REACH a CLP, včetně povinností spojenýchs vystoupením Velké Británie z EU - Brexit)
 • Registrace chemických látek a aktualizace registračních dokumentací dle aktuálních požadavků ECHA
 • Povinnosti výrobců předmětů
 • Látky zpětně získané z odpadů
 • Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP
 • Kontroly ČIŽP
 • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
 • Značení látek a směsí dle různých předpisů (CLP, ADR, detergenty, biocidy, aerosoly, kosmetika, hnojiva …)
 • Prodej prekurzorů výbušnin spotřebitelům
 • Testování chemických látek a směsí

2. DEN

 • Cloudové nástroje pro oznamování do databází ECHA
 • Aktuální informace k plnění povinnosti oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021 (UFI, PCN formát, příklad v cloudovém nástroji pod účtem ECHA)
 • Směrnice o odpadech z pohledu chemických látek – databáze SCIP (Substance of Concern In Products)
 • Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“ – emailem.

Termín konání: 11. – 12. 11. 2020 ON-LINE

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP