1/2021

Omezení N,N-dimethylformamidu od prosince 2023

| zdroj: MPO0

pexels-martin-lopez-954583.jpg
zdroj: pexels

Nové nařízení Komise (EU) 2021/2030, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH,) se týká omezení N,N-dimethylformamidu (DMF).

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)2021/2030ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o N,N-dimethylformamid.

N,N-dimethylformamid (DMF): CAS 68-12-2, ES 200-679-5, je aprotické polární organické rozpouštědlo, které se vyrábí ve vysokém objemu a používá se v mnoha průmyslových zařízeních a pracovních činnostech v celé EU. Návrh na omezení DMF předložila Itálie. Stanoviska výborů RAC a SEAC potvrdila, že riziko pro zdraví pracovníků ve všech pracovních prostředích při výrobě a používání DMF není náležitě kontrolováno.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 je doplněna nová položka 76:

DMF se nesmí uvádět na trh jako látka samotná, jako složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší, pokud výrobci, dovozci a následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti a bezpečnostních listech neuvedli odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), které se vztahují k expozici pracovníků a činí 6 mg/m3 v případě inhalační expozice a 1, 1 mg/kg/den v případě dermální expozice.

Omezení začne platit od 12. prosince 2023. Některým použitím byla poskytnuta delší přechodná období (např. polyuretanová povrstvení, membrány, syntetická vlákna).

Očekává se, že snížením úrovně DMF na pracovištích bude 1 300-2 500 pracovníků lépe chráněno před jeho negativními účinky na zdraví, jako jsou účinky na játra a nebezpečí vývojové a reprodukční toxicity.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/2030

Nařízení Komise (EU) 2021/2030 - ENG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo