1/2024

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

| autor: www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz0

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

Teplárenství má nezastupitelnou roli na rychle se měnícím trhu s elektřinou. Věnuje se zvýšené péči o stále náročnějšího zákazníka a jako bonus nabízí efektivní energetické využití komunálních odpadů pro výrobu tepla a elektřiny.

Z panelové diskuse Jiřího Feista, člena představenstva společnosti EP Energy, a.s. se zástupci přenosové a distribuční soustavy k zapojení tepláren do chytrých sítí vyplynulo, že narůstající decentrální výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) bude vyžadovat zajištění nových služeb, které by teplárny mohly na komerční bázi poskytovat, je však potřeba nastavit pravidla. V sekci Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav zaujal příspěvek Tomáše Drápely, generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a.s., který seznámil účastníky konference s výsledky analýzy ekonomiky současného provozování teplárenských zdrojů, jež ukazuje na svízelnou situaci oboru, která vyžaduje zásadní řešení.

Velkému zájmu účastníků se letos těšila také sekce „Péče o zákazníky v teplárenství“, ve které předseda představenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš seznámil své české kolegy se zkušenostmi s aplikací zákona o tepelné energetice u našich východních sousedů. Sekce byla ukončena velmi živou panelovou diskusí.

Konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol i partnerských společností.


STATISTIKA:
Počet návštěvníků: 932 (během 2 dnů)
Počet prezentujících se firem: 105 (z toho 41 mediálních partnerů)
Počet přednášek: 53

Názory účastníků

Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
„Dobré tradice se mají udržovat a proto mě těší, že se letošní svátek teplárenství tradičně opět velmi vydařil. Čas v energetice běží stále rychleji a čím více je o ní konferencí, tím povrchnějším způsobem se jí věnují. Naše akce je výjimečná v tom, že se snažíme dát prostor diskusím, udržovat těsný kontakt přednášejících a posluchačů a také vytvořit příjemnou atmosféru a prostředí pro obyčejné přátelské setkávání lidí, které je také velmi důležité. Laťka je vysoko, ale samozřejmě ji chceme příští rok překonat!“

Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek
„Konference byla zajímavá v prezentaci různé šíře náhledů na řešení problematiky budoucího nakládání s komunálními odpady, přičemž se převážně opíraly o odborné i praktické podklady z vnitrozemí i zahraničí. Šlo tak o inspirativní a progresivní debatu, která bude mít jistě vliv na tvůrce legislativy i investory. Hodnotím konferenci jako odborně i organizačně zdařilou.“

Jakub Vojta, obchodně-technický ředitel, Plzeňská teplárenská, a.s.
„Letošní ročník našeho setkání hodnotím pozitivně, stejně jako v předcházejících ročnících, které organizovala společnost Exponex. Je to prof i a má to úroveň, kterou si to zaslouží. Bylo pro mě příjemně překvapující, že na konferenci vznikla sekce Péče o zákazníka, protože jsem přesvědčený o tom, že i velké teplárenské společnosti se budou muset daleko více orientovat na marketing, než tomu bylo dosud. Budou muset hledat i nové produkty, které spojí s prodejem tepla.“

Pavel Noskievič, Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava
„Letošní DTE přinesly řadu podnětných přednášek a účastníkům umožnily zúčastnit se mnoha diskuzí podle jejich zájmu a odborného zaměření. Byla prezentována dlouhodobě závažná témata, zejména dostupnost domácího uhlí pro teplárny, či vytváření a posilování dodavatelsko-odběratelských vztahů, i technické novinky jako využití elektrokotle v teplárenském provozu, nebo metodika měření emisních koncentrací rtuti. Trvale součástí programu se již stala problematika spalování odpadů. Podle mého názoru je existenční otázkou dlouhodobá dostupnost domácího uhlí, bez kterého by se současný teplárenský systém rozpadl.“

Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR
„Z letošního ročníku mám velkou radost. Příprava byla ještě stresovější než obvykle, ale výsledek určitě stál za to. Zejména mě těší, že se s velkým úspěchem setkala nově zavedená sekce věnovaná péči o zákazníka. Sál praskající ve švech i živá diskuse účastníků toho byly jasným dokladem.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP