1/2024

Oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR k záměru zavedení záloh na PET lahve

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SMO ČR0

Oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR k záměru zavedení záloh na PET lahve

Záměr zavedení záloh na PET lahve představila společnost Karlovarské minerální vody a.s. na řadě jednání. František Lukl označil ve svém dopisu tento záměr za přesměrování toku odpadů od občanů mimo komunální systémy nakládání s odpady. Tento krok označuje Lukl jako zásadně ohrožující odpadové hospodářství měst a obcí České republiky.

„Je zcela zásadní otázka, co má přinést systém zálohování PET lahví. Proklamovaný úmysl, že zajistí 90 % materiálového využití (recyklaci) je zřejmě naplnitelný, ale za obrovských finančních nákladů a zejména negativních důsledků pro společnost, její důvěru, že veřejné instituce - města, obce, stát (MŽP, vláda) konaly a konají s dobrým rozmyslem," uvádí ve vyjádření František Lukl.

Stávající veřejný sběrný systém je plně funkční a dosahuje velmi dobrých výsledků. Třídění odpadů je běžnou součástí nakládání s komunálními odpady na městech a obcích od 90. let minulého století. Systém je dostupný 100 % obyvatel České republiky a zhruba 70 % obyvatel ČR skutečně odpad třídí. PET lahve navíc nepředstavují problematickou komoditu z hlediska třídění odpadu, tvoří dnes průměrně 20 – 25 % objemu vytříděných plastů.

Na občasný argument, že zavedení záloh na PET lahve povede ke snížení objemu odhozených odpadků (tzv. litteringu), doplňuje František Lukl, že v přírodě a ve veřejném prostoru se volně pohozených PET lahví nachází jen velmi malé množství. „Větším problémem, a mnohem závažnějším než littering PET lahví, je bohužel úmyslné vytváření nelegálních, „černých", skládek odpadů ze stavebního nebo nebezpečného odpadu," upozorňuje v dopisu František Lukl.

Svaz měst a obcí ČR je největším reprezentantem místních samospráv v České republice. Hájí zájmy měst a obcí a z tohoto pohledu vyzdvihuje dvacetiletou spolupráci měst, obcí, AOS EKO-KOM i Ministerstva životního prostředí.

Zavedení záloh na PET lahve by bylo finančně velmi nákladné. Výsledků, kterých by bylo dosaženo pomocí tohoto systému, je však možné dosáhnout i díky stávajícímu, již zavedenému systému. „Dalším rozšiřováním stávající veřejné sběrné sítě na tříděný odpad a navyšováním kapacit k materiálovému zpracování tříděného odpadu, přičemž je nutné neustále důsledně informovat a konat osvětu u obyvatelstva," uzavírá František Lukl.

Celé znění dopisu najdete zde.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA