Reklama

ODPADY

Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“.


Technické služby Zlín, které se starají o ukládání odpadu na skládce Suchý důl, zaznamenávají meziroční nárůst objemu uloženého odpadu téměř o 12 %. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2014.


Nepříjemných zážitků a zkušeností s komplikacemi, které vyplývají ze svévolného přesunu nádob, zná každé město nepočítaně. 


Sousední Německo je evropským lídrem ve spotřebě plastů, když podle Plastics Europe spotřebovalo v roce 2018 celkem 12,6 mil. tun, což je 24,6 % z celkové spotřeby v EU-28 plus Norsko a Švýcarsko.


Ministerstvo životního prostředí spolu s Technologickou agenturou České republiky odstartovaly druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.


Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na workshop zejména pro malé a střední firmy, jehož cílem je předat Vám komplexní informace k odstranění bariér pro Váš export výrobků, technologií a know how v oblasti oběhového hospodářství.


V nedávné době se opět potvrdilo, že energetickému využití odpadů u nás v České republice pšenka zatím nekvete. A i přes to, že všude na světě je nezbytnou a velmi důležitou součástí oběhového hospodářství.


Minulý týden se z české podnikatelské mise v Malajsii a Vietnamu vrátila skupina zástupců firem zaměřených na environmentální technologie, vybraných rezortních organizací MŽP, pracovníků vědy a výzkumu a akademické obce.


Pokutu 140 tisíc korun uložili společnosti KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové za porušení zákona o odpadech.


Celkem 12 331 kilogramů baterií se od května do října vybralo v 19 městech a městských částech zapojených do soutěže BATERKOMÁNIE v Jihomoravském kraji.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372