Reklama

ODPADY

Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Nyní dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk pomocí robotu. Na projektu spolupracovala i tuzemská společnost VIA ALTA a.s., která má zájem technologii využít v praxi.


Emise CO2 se globálně za rok 2019 nezměnily. V EU poklesly o 5 %, když se vyrobilo méně elektřiny z uhlí. Aby se EU stala do roku 2050 uhlíkově neutrální, musí, mimo jiné, snížit množství odpadů ukládaného na skládkách, nebo volně se vyskytujícího v přírodě.


Během projednávání zákona o odpadech vystoupila na 40. schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. ledna také paní poslankyně Jana Černochová (ODS). Její příspěvek je pozoruhodný především z jednoho důvodu: prakticky ve všech bodech vychází z písemných podkladů České asociace odpadového hospodářství, která v Česku dlouhodobě bojuje za oddálení konce skládkování využitelných odpadů a taktéž proti zvyšování skládkovacích poplatků.


V pondělí 17.2.2020 (legislativou stanovený termín 15.2.2020 vycházel tento rok na sobotu, splnění povinnosti tak bylo možné ještě nejbližší následující pracovní den) uplynul termín pro vybrané ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti odpadů a vod.


Nejlidnatější americké město recykluje pouhou pětinu svého odpadu, zaostává tak za ostatními velkými městy. A snižování produkce odpadu se zpomaluje.


V domácnosti nás běžně obklopuje až padesát baterií, které napájejí naše elektronické pomocníky, ať už jde o dětské hračky, nástěnné hodiny, či dálkové ovladače. Baterie nám usnadňují život, a proto není divu, že i ony mají svůj mezinárodní den. Ten tradičně připadá na 18. února. Víte ale, co udělat s baterií, která dosloužila?


Od roku 2012 uděluje Německá rada pro design mezinárodní ocenění „German Design Award“ pro výrobky a projekty, které jsou průkopnické z hlediska originálního designu. Zároveň uděluje anticeny za plagiáty.


Od sametové revoluce jsme z domácností zvládli vytvořit perfektní systém na třídění odpadu. Žlutá, modrá a zelená jsou barvy známější než barvy semaforu. Náš problém to ale navzdory všemu nevyřešilo – stále se utápíme v hromadách odpadu. Kam tedy s ním?


Služba pro předplatitele.


Po té, co v prosinci dala Vláda zelenou nové odpadové legislativě, se ve Sněmovně roztrhl pytel s akcemi, na kterých se hovoří o odpadovém hospodářství. Jednou z nich byl i seminář s názvem „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“, na kterém vystoupil Michal Stieber, jednatel společnosti Veolia Využití odpadů ČR, a pohovořil o realitě českého nakládání s odpady.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372