Reklama

ODPADY

Hlavním účelem každého obalu je ochrana obsahu během přepravy a skladování. Balení zabraňuje kontaminaci nebo poškození a chrání potraviny před škodlivými vlivy prostředí, jako je světlo, kyslík nebo vlhkost. Chrání před znehodnocením mikroorganismy a zabraňují ztrátě aroma a vitamínů.


V administrativním procesu odpadová legislativa udělala opět krok vpřed. Sledovat live jednání výboru pro životní prostředí, kde se projednávaly pozměňovací návrhy, bylo velmi zajímavé.


Služba pro předplatitele.


S příchodem koronaviru se z médií zcela vytratily zprávy o klimatických změnách či plastovém znečištění. Přitom ještě nedávno byla ekologie po boku udržitelnosti středem diskusí, Česko připravovalo novou odpadovou legislativu a chystalo se na plnění recyklačních cílů stanovených Evropskou unií. Kam se ubírá recyklační byznys během koronaviru a jak bude vypadat po něm? 


Lidovci už v minulosti kritizovali vládní návrh zákona o odpadech, který podle nich nepatří do 21. století. Jako důvody uvádějí nedostatečnou podporu státu v možnostech energetického a materiálového využití odpadu a recyklace. Stát podle nich nepředstavuje ani konkrétní kroky vedoucí k předcházení vzniku odpadu.


V minulém týdnu jsme přinesli v první části této polemiky názory MŽP a zástupců kolektivního systému Retela a asociace AITAT a i dnes přinášíme zajímavé příspěvky dalších steakholderů.


Svaz průmyslu a dopravy ČR vyvíjí maximální úsilí v pomoci firmám i celému českému hospodářství překonat současnou obtížnou situaci. Firmy i celé ekonomiky se nyní musí plně orientovat na minimalizaci škod a na restart ekonomiky po krizi COVID-19, pro který bude zapotřebí zajistit dostatek finančních prostředků.


Správné třídění zelených odpadů z domácí kuchyně nebo vlastní zahrady, stejně jako správné kompostování, pomáhá nejen udržet živiny v půdě, ale pomáhá i proti erozi a zlepšuje schopnost půdy zadržet vodu. Na to se každý rok snaží upozornit Mezinárodní týden propagace kompostu, letos heslem Půda miluje kompost.


Ještě před schválením Strategie EU k cirkulární ekonomice plastů, konkrétně v září 2017, vydala evropská asociace výrobců plastů – Plastics Europe - brožuru s dlouhým názvem „Plastics Europe´s Views on Ecodesign with Plastics within Circular Economy“. V úvodu jsou uvedeny definice dle ISO standardů, následují popisy a příklady aplikace ekodesignu v obalových aplikacích.


Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů (dále „SDO“) tvoří jednak zeminy, které obvykle přebývají z přípravných prací - výkopů, skrývek apod., a dále odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika, těm se budeme věnovat v dalším článku.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372