Reklama

30. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: CEBRE

Ochrana pracovníků před karcinogeny a mutageny

Stanovením limitů pro karcinogeny a mutageny bychom mohli v EU ušetřit až sto tisíc životů v příštích padesáti letech.

Evropská rada učinila ve středu další pokrok v přijetí směrnice zaměřené na ochranu pracovníků před vystavením se karcinogenům a mutagenům při práci.

Směrnice navrhuje stanovit limity pro dalších 11 karcinogenů jako prach dýchatelného krystalického křemene, 1,2 - epoxypropan, 1,3-butadien, 2-nitropropan, akrylamid, některé sloučeniny chromu, ethylenoxid, o-toluidin, žárovzdorné keramické vlákno, bromoethylen a hydrazin.

Směrnice rovněž reviduje limity pro monomery vinylchloridu a prachu z tvrdého dřeva s ohledem na nejnovější vědecké údaje. Zavádí minimální požadavky na odstranění a snížení všech karcinogenů a mutagenů.

Zaměstnavatelé budou muset také identifikovat a posoudit rizika pro pracovníky, kteří jsou spojeni s expozicí specifickým karcinogenům (a mutagenům), a musí zabránit expozici tam, kde existují rizika.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372