1/2024

Obyvatelé Zlínského kraje vedou v třídění vysloužilého elektra

| autor: Zlínský kraj0

Obyvatelé Zlínského kraje vedou v třídění vysloužilého elektra

V soutěži Zlínský kraj obsadil první místo v kategorii hodnotící největší množství vytříděného elektra na osobu v letech 2008–2018. Soutěž vyhlašuje společnost ASEKOL a. s.

„Právě se společností ASEKOL již od roku 2006 spolupracujeme na zajištění separace a sběru vyřazených elektrospotřebičů, stejně jako na osvětě a informovanosti občanů v této oblasti.

Jak je vidět, tato spolupráce přináší své ovoce a hodláme v ní proto určitě pokračovat. Využijeme při tom i finanční dar ve výši 100 tisíc korun, který jsme za vítězství v soutěži obdrželi,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

V rámci spolupráce Zlínského kraje a společnosti ASEKOL se například v roce 2017 podařilo vysbírat 2,05 kg vyřazených elektrospotřebičů na 1 obyvatele za rok, přičemž průměr České republiky je 1,85 kg.

Za celý Zlínský kraj tak bylo do systému ASEKOL předáno 1 195 tun elektra. O velkém rozvoji spolupráce svědčí i to, že v roce 2018 bylo na území kraje umístěno již 245 červených kontejnerů na tříděný drobný elektroodpad, ke kterým mají občané neomezený přístup.

Jejich počet se tak významně navýšil (v roce 2016 bylo na území kraje umístěno pouhých 65 těchto kontejnerů).

Co se týká informační kampaně, tak se například na loňském Dni Zlínského kraje uskutečnila akce s názvem „Dobrý skutek za mobil“. U stánku ASEKOL se návštěvníci dozvěděli, proč je důležité odevzdat vyřazený elektrospotřebič na správné místo.

Navíc každý, kdo s sebou přinesl starý telefon a odevzdal jej k recyklaci, byl zařazen do slosování a mohl se tak stát výhercem nového mobilu.

Současně společnost ASEKOL za každý odevzdaný mobil přispěla částkou 20 korun na nákup polohovacího geriatrického křesla pro Domov pro seniory Luhačovice. Akce byla velmi úspěšná, v jejím průběhu se podařilo shromáždit celkem 112 starých telefonů.

Ve Zlínském kraji mohou lidé vysloužilá elektrozařízení odevzdávat na celkem 851 sběrných místech, a to do nejen červených kontejnerů, ale i na sběrných dvorech, do sběrných boxů na školách či úřadech (jeden je i na krajském úřadě v 11. etáži) nebo i přímo v některých prodejnách s elektrem.

Mapa sběrných míst je k dispozici na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.

Zdroj: kr-zlinsky.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP