Studie EN

Obnova záplavových oblastí by zlepšila stav vody, ekosystémů a ochranu klimatu v Evropě

| autor: Evropská agentura pro životní prostředí (překlad Petr Jarolímek)0

Obnova záplavových oblastí by zlepšila stav vody, ekosystémů a ochranu klimatu v Evropě

Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) by obnovení evropských lužních luk bližších k jejich přirozenému stavu přispělo k dosažení několika politik Evropské unie. Odhady naznačují, že 70-90% evropské oblasti záplavových oblastí je ekologicky znehodnoceno.

Zpráva EEA Proč bychom se měli starat o záplavové oblasti?"analyzuje potenciální přínos obnovy přírodních oblastí u řek, které jsou během povodní pokryty vodou. Podle analýzy mohou tyto oblasti přinést cenné kulturní a ekosystémové služby včetně nákladově efektivní alternativy ke strukturální protipovodňové ochraně.

Očekává se, že změna klimatu zvýší počet povodní a sucha v různých částech Evropy. Během silných dešťových srážek vytvářejí záplavové oblasti větší prostor pro rozšíření vody, což zabraňuje vysokým povodňovým vlnám, které rychle klesají po řece. V suchých sezónách záplavové oblasti pomalu uvolňují vodu, kterou ukládaly, a zmírňují nejhorší dopady sucha.

Kromě ochrany před povodněmi a suchem mohou přirozené záplavy předcházet erozi, zlepšit tvorbu půdy, pročistit vodu doplňující zásobníky podzemních vod a podpořit ochranu přírodních stanovišť a druhů, včetně mnoha ptáků. Převážná většina evropských lužních biotopů má však buď nedostatečný nebo špatný stav ochrany, uvádí zpráva EEA.

V současné době je k ochraně a obnově záplavových území nabádáno v rámcové směrnici o vodě , směrnici o povodních , směrnici o ptácích , strategii biologické rozmanitosti EU do roku 2020 , v zelené iniciativě pro infrastrukturu a adaptační strategii EU pro změnu klimatu , ale není výslovně vyžadována.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy