Reklama

7. 6. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

Oběhové hospodářství musí propojovat ekologii, ekonomickou stránku a bezpečnost

Situace na poli odpadů není růžová: třídí se sice hodně, ale málo se recykluje. Na konferencích kde kdo plamenně hovoří o oběhovém hospodářství, ale k tomu, aby se něco skutečně změnilo, potřebujeme reálné projekty. Právě proto si před několika měsíci skupina žen řekla, že je třeba uvést věci do pohybu, a založily Alianci pro ženy v oběhovém hospodářství.

Jednu z jejích zakládajících členek, Katarínu Kajánkovou, jsme požádali o rozhovor, ve kterém nám Alianci pro ženy v oběhovém hospodářství přiblíží.

Kdo stojí za vznikem Aliance?

Zakládajícími členy Aliance jsou pragmatici z oboru odpadů a recyklace, kteří chtějí realizovatelnou změnu na principech cirkulární ekonomiky/oběhového hospodářství. To se v současnosti klube formou příkladů dobré praxe, často skvělých, ale většinou vytržených z kontextu. A na druhou stranu je evidentní, že nejsme všichni stejně motivováni k tomu, abychom se chovali udržitelně, a proto se některá smysluplná řešení nemohou zatím prosadit.

Je jasné, že to nepůjde bez spolupráce nebo alespoň společné motivace napříč hodnotovým řetězcem od výrobce přes spotřebitele, „odpadáře“ až po „recyklátora“ – a to vše zarámováno do podpory principů cirkulární ekonomiky ze strany legislativy. To je ten důvod, chceme sdružovat lidi ze všech těchto oblastí, aby společně řešili projekty. Nebo minimálně aby o sobě věděli. A ideálně chceme vysílat směrem k tvůrcům legislativy potřeby z praxe. Je spousta projektů s úžasným cirkulárním potenciálem, které naráží na bariéru předpisů, které vznikaly v době, kdy nikoho ani nenapadlo uvažovat cirkulárně.

Za jakým účelem Aliance vznikla?

Myšlenka vznikla ve společnosti SUEZ CZ v podstatě protnutím dvou myšlenkových proudů: Tím jedním byla potřeba ještě více podpořit oběhové hospodářství v širším povědomí, tím druhým úvahy nad tím, jak rozvíjet zapojení žen, projektových manažerek a jejich schopností. Nechtěli jsme zůstat u tzv. women´s network, a nechtěli jsme zůstat ani uvnitř firmy. Proto jsme založili spolek a otevřeli ho jak mužům, tak ženám, zájemcům o oběhové hospodářství ze SUEZ i mimo něj. Ty dva proudy se nakonec skvěle protnuly, protože ženy jsou přirozenými ambasadorkami udržitelnosti.

Máte nějaké konkrétní cíle, kterých byste svou činností chtěli dosáhnout?

V prosinci loňského roku se sešlo skoro padesát lidí, převážně tedy žen, které už měly svoje vlastní projekty a propojily se s dalšími. Vzniklo šest pracovních skupin a ty teď řeší oběhové hospodářství ve výrobní sféře, na municipální úrovni, ve spotřebitelském chování, ve vzdělávání. Skupiny jsou otevřené dalším zájemcům, které uvítáme pro práci na projektech.

Do procesu změny je nutné zapojit, jak bylo řečeno, všechny články řetězce. Aliance pro ženy není jen pro ženy, podmínkou bezplatného členství není pohlaví, ale práce na konkrétním projektu změny. Je velmi příjemné, že hodně mužů chce být členy. Tím, že jsou součástí tohoto spolku, vyjadřují podporu ženám. Nechceme založením spolku s nikým soupeřit, chceme se naopak vzájemně doplňovat. Možná původní myšlenka měla vyšší zaměření na intuici žen, ale příjemným překvapením je, jak se nám povedlo nadchnout pro Alianci muže.

Konkrétními výstupy naší činnosti budou kromě vzniklé networkingové platformy také realizované projekty spolupráce v hodnotovém řetězci a rádi bychom vytvořili pro jednotlivé oblasti konkrétní doporučení, která by otevřela větší prostor pro oběhové hospodářství.

Různých platforem, které se zabývají oběhovým hospodářstvím existuje už celá řada, v čem se od nich Aliance ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372