1/2021

Obce s titulem Zelená stuha 2017 mohou žádat o své odměny

| autor: SFŽP0

Obce s titulem Zelená stuha 2017 mohou žádat o své odměny

Vítězné obce si za příkladnou péči o zeleň a prostředí tak rozdělí 5,5 milionu korun. Dotace z čerstvě vyhlášené výzvy náleží pouze obci, která získala titul Zelená stuha ČR 2017 v celostátním kole soutěže Vesnice roku, a obcím oceněným titulem Zelená stuha ve 12 krajských kolech (v jednom kraji titul nebyl udělen).

Vítěz celostátního kola může požádat o finanční příspěvek ve výši až 700 tisíc korun, vítězům krajských kol náleží odměna 400 tisíc korun. Díky těmto prostředkům mohou obce dále zlepšit stav svého životního prostředí, zvýšit kvalitu života svých obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj obce. Investovat je mohou například do zlepšení zeleně, obnovy či budování cest, revitalizace vodních toků a ploch nebo do projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

„Jedná se již o osmou výzvu určenou vítězům soutěže Zelená stuha. Aktuální výzva navazuje na výzvy vyhlašované od roku 2010 s cílem podpořit vítězné obce a současně je dále motivovat k udržitelnému užívání venkovské krajiny, péči o zeleň a životní prostředí.

Dosud mohli držitelé titulu Zelená stuha čerpat z programu již 38,5 milionu korun, nyní mají k dispozici dalších 5,5 milionu. Dotaci získají žadatelé ve výši až 100 procent celkových způsobilých výdajů,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Využít dotaci mohou vítězové na „zelené“ projekty, jako je např. obnova ploch a prvků zeleně v obci, přičemž součástí může být i přeměna vodou nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, budování cest, rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení mobiliáře i nezbytného technického vybavení na péči o stávající zeleň.

Z příspěvku lze revitalizovat i vodní plochy či toky (například hráze či břehy) a rekultivovat veřejná prostranství nebo financovat projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto případě je podmínkou, aby se do ekologických aktivit, případně k péči o zeleň a přírodní prvky, zapojily také děti, mládež i ostatní občané.

Nově se obcím podávání žádostí o finanční příspěvek více zjednoduší. „Abychom vyšli starostům vstříc a zrychlili vyřizování žádostí, stačí, když v první fázi žadatelé podají pouze písemnou žádost s popisem projektu. Všechny potřebné dokumenty doloží až před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.

Počítáme také s intenzivnější komunikací z naší strany, což by mělo oceněným obcím realizaci projektů ještě usnadnit,“ upřesňuje ředitel Petr Valdman a na adresu obcí oceněných titulem Zelená stuha v loňském roce připomíná:

„Stále mohou žádat o své odměny také držitelé titulu Zelená stuha z předchozího ročníku soutěže, tedy z roku 2016, pro ně máme v Národním programu Životní prostředí do konce prosince otevřenou předchozí výzvu, s označením 1/2017.“

Stejně jako v předchozích případech se podpora vztahuje na projekty na zastavěném a zastavitelném území obce, mimo zastavěné území obce lze z dotace financovat ty projekty, které budou plnit funkci veřejné zeleně, tedy slouží veřejnosti pro rekreaci, volný čas, osvětu a vzdělávání či vedou ke zvýšení ekostabilizačních funkcí v krajině.

Žádosti o financování svých projektů mohou letos oceněné obce podávat od 23. října 2017 až do 3. dubna 2018, na jejich realizaci mají čas do konce roku 2021.

Ocenění Zelená stuha se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku, do níž je rezort životního prostředí zapojen jako spoluvyhlašovatel a podílí se tak na již tradiční celostátní kampani zdůrazňující význam českého venkova a jeho potenciál pro udržitelný rozvoj České republiky, a to nejen z hlediska hospodářského a sociálního, ale i environmentálního.

V letošním, 23. ročníku soutěže Vesnice roku soutěžilo celkem 213 obcí ze 13 krajů České republiky. Vítězem a držitelem titulu Vesnice roku 2017 se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina.

V kategorii o Zelenou stuhu ČR zvítězila obec Poříčí u Litomyšle, na druhém místě skončil městys Drásov z Jihomoravského kraje, třetí příčku obsadila obec Libina z Olomouckého kraje. Do celostátního kola této kategorie jsou nominováni vítězové z 13 krajských kol – nositelé ocenění Zelená stuha kraje. Letos se do finále probojovalo 12 obcí, v Moravskoslezském kraji titul nebyl udělen.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo