1/2024

Obce Olomouckého kraje stávající systém nakládání s odpady nechtějí

| autor: maj0

Obce Olomouckého kraje stávající systém nakládání s odpady nechtějí

Dne 17. 9. 2018 bude na jednání Krajského zastupitelstva Olomouckého kraje projednáván bod vzniku akciové společnosti, která Spolek právně zaštítí. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí vznik akciové společnosti, bude moci pod supervizí všech členských obcí s daleko větší silou působit na trhu s odpady.

Stávající systém jednotlivým obcím nedává moc šancí získávat na základě výběrových řízení ta nekvalitnější a nákladově nejpřijatelnější řešení. Bohužel. Realita je taková, že tiché dohody mezi svozařskými a odpadovými společnostmi zcela jasně rozdělují trh a samostatná obec nemá šanci ze své pozice změnit dodavatele odpadových služeb ani na základě transparentního výběrového řízení. Nedoložitelných případů podobných výběrových řízení „ala“ „do zelí si nelezeme“, je mnoho.

Obce sdružené ve Spolku si toto uvědomují, s očekáváním vyhlížejí jednání zastupitelstva a doufají, že nastartovaný projekt bude pokračovat jediným rozumným řešením nakládání s odpady. Obce spojené ve Spolku mají nastavené ceny solidárně. Malé obce budou mít stejnou cenu jako velká města, protože jsou součástí jednoho celku. Tento celek má sílu při vyjednávání jak na stranu komerčních subjektů (zpracovatelů odpadu), tak na stranu státu.

Jednotný celek také bude daleko snáze plnit přísné recyklační cíle, což by mohlo přinést dočasnou úlevu v obcích, kde nejsou ještě splněné podmínky pro jejich plnění. Tyto obce dostanou více času na nastavení obecního systému směrem k recyklaci.

Akciová společnost by mohla odstranit i další nešvary, proti kterým se samostatné obce brání jen velice obtížně. Není vzácností, že svozová společnost míchá obecní komunální odpad s odpadem živnostenským. Vznikne i síť překladišť, která by daleko efektivněji „hlídala“ množství produkovaného odpadu. Stávající systém bohužel nedává možnost obcím hlídat množství produkce odpadu. Je nemálo případů, které dokazují, že pokud si obec začala svoz důsledněji hlídat a vážit své odpady, jejich produkce zázračně klesla i na polovinu.

Obce se smluvně zaváží k odevzdávání směsného komunálního odpadu do akciové společnosti, což je nezbytné k tomu, aby akciová společnost mohla s balíkem směsného komunálního odpadu obchodovat, a tak vysoutěžit nejlepší možnou cenu na koncovém zařízení.

Typ koncového zařízení vzejde rovněž z výběrového řízení, které akciová společnost vypíše. Kriteria, na která bude kladen důraz, je mimo těch ekologických také cena za likvidaci odpadu, kterou budoucí investor nabídne. Ideální stav, a pro všechny nejvýhodnější, by byl, pokud by se do systému zapojilo maximum obcí.

Stávající zařízení mohou také být součástí celého systému, je ale potřeba říci, že bude nutné stávající infrastrukturu doplnit překládacími stanicemi, protože v současné době existuje pouze jedna, ta v Olomouci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA