4/2022

Novým ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM se stal Tomáš Fojtík

| zdroj: MŽP0

mzp_vuv_hladik_fojtik01
zdroj: mzp.cz

Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jmenoval ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (VÚV), kterým se stal Tomáš Fojtík. Nového představitele ústavu vybrala Rada VÚV na konci loňského roku, poté co skončilo předchozí pětileté období současného ředitele Tomáše Urbana.

„Výzkumný ústav v posledních letech odváděl výbornou práci, především v aktuálních tématech jako je monitoring odpadních vod během pandemie COVID a zatížení populace tímto virem nebo inspiroval přípravu vodního zákona díky programu kontinuálního sledování kvality povrchových vod, což může v budoucnu pomoct při kontrole potenciálně problematických velkých podniků. Podařilo se úspěšně rozjet monitoring sucha v projektu HAMR nebo využití umělé infiltrace pro zásobování podzemních vod, což pomáhá zadržovat vodu v krajině. Nyní očekáváme co největší přenositelnost výzkumu do reálné praxe, jak legislativní, tak komerční. Důležitost výzkumu a jeho aplikace je nyní akutnější vhledem k postupující klimatické změně. Novému řediteli Tomáši Fojtíkovi přeji, aby navázal na úspěchy v této oblasti,“ říká ministr životního prostředí Marina Jurečka (KDU-ČSL).

„Jako svou hlavní prioritu vidím upevnění organizace a její rozvoj do pozice uznávaného a fungujícího ústavu národního a evropského významu s takovou pracovní kulturou a prostředím, aby byl cílovým a prestižním pracovištěm pro kvalitní a spokojené odborníky. Dále pak je důležité posílit spolupráci se státní a veřejnou správou, akademickou sférou i se soukromým sektorem. Je nutné také podtrhnout roli ústavu jako jedinečné a nezávislé výzkumné základny v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod. Mou nespornou výhodou je znalost naší instituce, s níž mě pojí celé mé takřka 20leté profesní působení,“ říká nový ředitel VÚV Tomáš Fojtík.


Ing. Tomáš Fojtík se narodil v roce 1981 v Praze. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Zde v roce 2008 získal titul bakalář, v roce 2011 pak titul inženýr. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., pracuje od roku 2004, a to v pozici výzkumného pracovníka oddělení GIS a kartografie; od roku 2015 je vedoucím tohoto výzkumného oddělení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM