Novinky ve Sbírce zákonů

0

lake-5045059_640.jpg
zdroj: Pixabay

Patří mezi ně vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod.

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. Účinnosti nabývá dnem 1. března 2021.

Vyhláška vymezuje technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (dále jen „dohled“) a stanoví:

 • kritéria a postup pro zařazení vodních děl do
  kategorií,
 • rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl a v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny dokončené stavby vodního díla nebo provozu,
 • náležitosti programu dohledu,
 • náležitosti zpracování rozsahu měření dohledu,
 • zpracování výsledků pozorování a měření,
 • předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu,
 • rozsah údajů a způsob vedení evidence dohledu a
 • náležitosti žádosti o udělení pověření k výkonu
  dohledu.“.

A vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ke stažení:

sb0035-2021.pdf

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ