1/2024

Novela zákona o hospodaření s energií podporuje neúčinné elektrárny

| autor: oEnergetice.cz - Zuzana Vrbová0

Novela zákona o hospodaření s energií podporuje neúčinné elektrárny

Ministerstvo se novelou snaží zhojit nedostatky předchozí úpravy, které jí vytkla Evropská komise. Zároveň zavádí nová pravidla pro plnění povinnosti zajistit minimální energetickou účinnost při změně stavby výrobny elektřiny či tepla.

Právě druhou část novely kritizují ekologické organizace, ve společné tiskové právě se proti ní ohradili především Hnutí DUHA a Greenpeace. Trnem v oku jim je změna ustanovení, které říká, že minimum pro energetickou účinnost bude nově povinno plnit pouze zařízení, jehož modernizace má za následek změnu instalovaného výkonu.

Starší výrobny, či zařízení, kterým se přestavbou instalovaný výkon nezmění, povinnost zajistit alespoň toto minimum mít nebudou. Dle organizací tak ministerstvo de facto podporuje prodlužování životnosti uhelných elektráren s nízkoúčinnou výrobou, kterých by se ale dle platných koncepčních dokumentů mělo postupně zbavovat, a brání rozvoji obnovitelných zdrojů.

Proti evropským cílům i SEK

Ustanovení je údajně přímo v rozporu se Státní energetickou koncepcí i cíli, ke kterým je Česká republika vázána v rámci Evropské unie (zvýšit energetickou účinnost o 32,5 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990).

Státní energetická koncepce totiž předepisuje, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v elektrárnách s obvyklou účinností 30 – 40 % a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách.

Novelou tak ministerstvo, dle ekologických organizací, jde přímo proti schválené koncepci. Ministerstvo průmyslu a obchodu přitom v minulosti samo deklarovalo, že pokud se bude spalovat uhlí, mělo by tomu být pouze s maximální účinností. Na novelu zákona reagovala i ekologická právní organizace Frank Bold.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu je vázáno Státní energetickou koncepcí, je proto alarmující, že postupuje přesně opačným způsobem, než který tento strategický dokument vyžaduje.“Laura Haiselová, právnička Frank Bold

První část novely, kterou bylo reagováno na výtky Evropské komise, zavádí povinnosti zveřejňovat na dobře přístupném a viditelném místě průkaz energetické náročnosti budovy. Ten musí být vystaven v budovách, do kterých má přístup veřejnost. Tuto povinnost vyplývající z evropské legislativy dosud Česká republika aplikovala a vymáhala nedostatečně.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA