2/2023

Nové dotace pomohou s ekologizací provozů

| autor: Martina Jandusova| zdroj: SFŽP0

pexels-marcin-jozwiak-3790150
zdroj: pexels

Dohromady 13 miliard korun je připraveno v Modernizačním fondu průmyslovým podnikům, které spadají do systému EU ETS. Čerpat je mohou na snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Jedná se o výzvu ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií, která je určena malým projektům. Velké projekty mohou využít výzvu ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií. Příjem žádostí je pro obě výzvy shodný, tzn. od 29. 11. 2022 do 30. 6. 2023. Pro malé projekty je alokováno 5 mld. korun, pro velké 8 mld. korun.

Zažádat si mohou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území Česka. Jedná se především o výrobce oceli a železa, skla, cementu a vápna, celulózy a papíru, zástupce chemického či potravinářského průmyslu nebo velká nemocniční zařízení. Minimálně 30 % prostředků je alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

„Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že přechod k uhlíkové neutralitě nabírá na obrátkách. Většina tuzemských firem je s ohledem na současnou energetickou krizi nucena rychle hledat úspory energií a investovat do obnovitelných zdrojů. Projevuje se to i na mimořádném zájmu o investice z Modernizačního fondu,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Nové dotační tituly jsou obdobou výzev, které byly vyhlášeny v loňském roce. „Dotační prostředky, které jsme z fondu podnikům v EU ETS nabídli ve třech výzvách v loňském roce, se velmi rychle vyčerpaly. 22 subjektů si v nich požádalo o téměř 12 miliard korun. Letos mají šanci získat prostředky na modernizaci neekologických provozů další desítky firem, objem peněz pro ně jsme navýšili na 13 miliard korun,“ dodává Hubáčková, exministryně životního prostředí, která dotace ještě stvrdila svým podpisem.

Dotaci je možné čerpat na:

 • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2.
 • Změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu.

V rámci realizace projektů je možné podpořit:

 • Vodíkové aplikace
  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii
 • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces
 • Instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Výše příspěvku - malé projekty

 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–75 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu)
 • Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí

Výše příspěvku - velké projekty

 • Výše podpory bude stanovena na základě nákladové mezery, vypočtené jako rozdíl mezi kladnými a zápornými peněžními toky po dobu trvání investice.
 • Výše podpory: min. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí

Ke stažení:

Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty

Výzva ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP