2/2023

Nové číslo časopisu SOVAK upozorňuje na rizika systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozovatele

| autor: SOVAK ČR0

Nové číslo časopisu SOVAK upozorňuje na rizika systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozova

Podrobněji se o realizaci obnovy přivaděčů, jejímž investorem je CHEVAK Cheb, a. s., dozvíte v úvodním článku.

Kontinuální multiparametrický monitoring kvality pitné vody vstupující do pražské distribuční sítě usnadňuje práci Pražským vodovodům a kanalizacím, a. s. Výhody nasazení měřicího zařízení shrnul článek Ing. Zuzany Novákové, Ing. Jany Zuzákové, Ing. Veroniky Vlachové a Ing. Bohdany Tláskalové.

Na posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozovatele se zaměřil článek Ing. Tomáše Hlouška, Ph. D., Mgr. Jiřího Paula a Ing. Petry Paškové, Ph. D. Příspěvek zazněl na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018 v Brně.

Největším tuzemským vodohospodářským setkáním je výstava VODOVODY–KANALIZACE 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR ve dnech 21.–23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. V souboru článků je zachycena výstava a bohatý doprovodný program (včetně Soutěže o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2019, Soutěže o nejlepší expozici 2019, Soutěže žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér, Vodárenské soutěže zručnosti, či fotosoutěže VODA 2019).

Zájemci o historii ocení příspěvek o úpravně vody v Brně-Pisárkách, jejíž stavba započala v roce 1869.

Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili informaci z květnových zasedání, kterých se zúčastnili. Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., z jednání valné hromady a představenstva EurEau v Německu, Ing. Radka Hušková ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a Ing. Marcela Zrubková, Ph. D., ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2.

U příležitosti výročí 30 let SOVAK ČR vznikl rozhovor Mgr. Jiřího Hrušky s historicky prvním předsedou spolku Ing. Miroslavem Rieglem.

V rubrice Z regionů své aktivity představily Jihočeský vodárenský svaz, AQUA SERVIS, a. s., Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., ČEVAK a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., a Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Inspirovat se lze i dvěma články s poznatky ze zahraničí. První z nich přibližuje možnosti potlačení turbulence při průtoku potrubím a vychází z poznatků výzkumníků z Rakouského ústavu pro vědu a technologii Institute of Science and Technology Austria. Druhý článek na příkladu německé ČOV Geiselbullach u Mnichova představuje problematiku termické hydrolýzy za vyhnívacími nádržemi.

Co vše dvojčíslo 7–8/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP