1/2024

Nová strategie EU určila termín pro dekarbonizaci dopravy

| autor: Vladimír Zemánek| zdroj: oenergetice.cz0

traffic-jam-688566_640.jpg
zdroj: Pixabay

Evropská komise představila Strategii udržitelné a inteligentní mobility. Zavázala se tím k dekarbonizaci a digitalizaci dopravního sektoru do roku 2050. Rovněž si klade za cíl zvyšovat jeho bezpečnost, propojenost a odolnost vůči budoucím krizím.

Plán pro dosažení evropských klimatických cílů se začíná uskutečňovat. 9. prosince 2020 zveřejnila Evropská komise Strategii udržitelné a inteligentní mobility (SSMS). Po odhalení strategií pro integraci energetického systému a vodík v červenci tohoto roku se jedná o další klíčový dokument. Stanovuje, jakým způsobem má být docíleno dekarbonizace a modernizace dopravy v Evropské unii (EU) do roku 2050.

Doprava pomáhá i škodí

Dopravní systém je nosnou konstrukcí evropské společnosti a ekonomiky. Přispívá 5 % k HDP EU a pracuje v něm přes 10 milionů lidí. Způsob, jakým zjednodušuje a zefektivňuje aktivity evropských občanů a podniků, si však vybírá svou daň jinde. Sektor je zodpovědný za zhruba čtvrtinu celkových emisí v EU. Vedle znečištění ovzduší a vody, je doprava zdrojem také znečištění hlukového a přispívá k úbytku biodiverzity. Sektor se rovněž stále potýká s vysokou mírou dopravních nehod a úmrtí na silnicích. Zároveň se jedná o odvětví tvrdě ekonomicky poznamenané koronavirovou krizí.

Předpokládá se, že transformace dopravního sektoru do značné míry podmíní úspěch Zelené dohody pro Evropu. Z výše uvedeného plyne, že ke komplexnímu odvětví, jakým doprava bezpochyby je, musí být přistoupeno holisticky. Je rovněž záhodno, aby se doprava EU stala v důsledku dosažení stanovených cílů nejen šetrnější k životnímu prostředí, inteligentnější a bezpečnější, ale také konkurenceschopnější a odolnější vůči krizím.

Dekarbonizace na vodě, na souši i ve vzduchu

Klíčovou ambicí SSMS je snížit emisní stopu z dopravního sektoru o 90 % do roku 2050. Postup pro naplnění tohoto cíle Komise opatřila několika milníky. Do roku 2030 má být nasazeno alespoň 30 milionů ekologických silničních vozidel do provozu a 100 evropských měst se má stát klimaticky neutrálními.

Emise z plánovaných hromadných cest do 500 km dosáhnou nulových hodnot a mobilita se z velké části zautomatizuje. V tomto období se má také zdvojnásobit využití vysokorychlostní železniční dopravy a bezemisní plavidla budou připravena pro uvedení na trh. Pro leteckou dopravu se obdobný scénář očekává do roku 2035.

Rok 2050 byl stanoven jako nejzazší termín pro dekarbonizaci téměř všech osobních, dodávkových, autobusových a nových nákladních vozidel. Nákladní železniční doprava se zdvojnásobí, vysokorychlostní železniční doprava ztrojnásobí. V neposlední řadě bude v provozu plně funkční multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním spojením.

Konkrétní opatření

SSMS stanovila 82 inciativ v 10 „vlajkových“ oblastech, které představují specifické kroky k naplnění uvedených cílů. Odráží se v nich vize podpořit zavedení bezemisních vozidel a obnovitelných pohonných hmot pro všechny druhy dopravy. Strategie zmiňuje například záměr postavit až 1000 vodíkových plnících stanic a 3 miliony dobíjecích stanic pro automobily do roku 2030.

Ve „vlajkových“ oblastech je kladen velký důraz na využití inovací a digitalizace k zefektivnění mobility. Zmiňováno je např. využití inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitálních řešení pro integraci různých typů dopravy do jednoho víceúčelového systému. Komise rovněž podporuje využití dronů, bezpilotních letounů či umělé inteligence (AI) za účelem vytvoření virtuálního prostoru pro data týkající se dopravy.

V neposlední řadě SSMS obsahuje závazek Komise posílit jednotný trh a zdůrazňuje potřebu investic do sektoru, aby se stal cenově dostupnějším, přístupnějším na regionální úrovni a bezpečnějším v souvislosti s dopravními nehodami.

„Abychom dosáhli našich klimatických cílů, musí se emise z dopravního sektoru začít jednoznačně snižovat. Dnešní strategie změní způsob pohybu osob a zboží po Evropě a usnadní kombinování různých druhů dopravy v rámci jedné cesty. Stanovili jsme pro celý dopravní systém ambiciózní cíle, abychom zajistili udržitelné, inteligentní a odolné zotavení z krize COVID-19,“ prohlásil Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise zodpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu.

Strategie udržitelné a inteligentní mobility je v plném znění v angličtině k dispozici zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA