2/2023

Nová pravidla pro nakládání s městskými odpadními vodami mají zelenou

| autor: Martina Jandusova0

6359258189_4aeefc83b4_c.jpg
zdroj: flickr.com

Evropský parlament a Rada tento týden dosáhly předběžně dohody na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod. Díky revidované směrnici by se čištění městských odpadních vod mělo stát nákladově efektivnější.

Nová legislativa má zajistit, že z městských odpadních vod bude odstraňováno více škodlivin, dále zavádí nové normy pro mikroskopické znečišťující látky a nové požadavky na monitorování mikroplastů. „Směrnice se nyní bude vztahovat na větší počet oblastí, neboť se bude týkat i menších aglomerací s 1000 obyvateli,“ uvádí Komise v tiskové zprávě. Dosud byla platná pro obce s více než 2 000 obyvateli.

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ má nový zákon zajistit, že náklady na tuto ochranu budou částečně hrazeny znečišťujícím odvětvím, a to nikoli z poplatků za vodu nebo z veřejného rozpočtu. Dále by odvětví odpadních vod mělo usilovat o energetickou a klimatickou neutralitu do roku 2040 a zlepšit kvalitu kalů, aby bylo možné je ve větší míře opětovně využívat. Kvůli vydatným přívalovým dešťům, jejichž častější výskyt způsobují klimatické změny, se ve směrnici myslí na zavedení integrovaných plánů hospodaření s vodou ve větších městech.

V neposlední řadě má revidovaná směrnice zajistit rovný přístup k hygienickým zařízením ve veřejných prostorách pro dva miliony potřebných osob v EU. „To je v souladu s požadavky stanovenými v nedávno přijaté revidované směrnici o pitné vodě, která vyžaduje přístup k vodě pro všechny,“ doplňuje Komise.

Poprvé bude znečišťovatel platit

Dále nová směrnice počítá s tím, že z městských odpadních vod bude odstraňováno větší množství škodlivin a mikropolutantů. Zejména se jedná o ty, které pocházejí z toxických léčivých přípravků a kosmetických přípravků. Podle informací Komise totiž až 92 % toxických mikroskopických znečišťujících látek v odpadních vodách pochází právě z těchto produktů.

Novinkou je zavedení systematického monitorování mikroplastů v přítocích a odtocích čistíren městských odpadních vod, stejně tak i v kalech. Monitorovat se budou i PFAS, čímž se mají zlepšit stávající znalosti o šíření těchto chemických látek prostřednictvím městských odpadních vod.

Revidovanou směrnicí se poprvé ve vodohospodářství zavádí zásada „znečišťovatel platí“. Průmysl, jako farmaceutický a kosmetický průmysl, který je největším znečišťovatelem vod, bude muset zaplatit nejméně 80 % nákladů na odstraňování mikroskopických znečišťujících látek (tzv. kvartérní čištění). Komise si od toho slibuje, že dojde k omezení nákladů na nové požadavky ze strany občanů.

Kromě toho se budou systematicky monitorovat odpadní vody na přítomnost několika virů, mezi něž patří CoV-SARS-19.

A co dál?

Před tím, než směrnice vstoupí v platnost, Evropský parlament a Rada ji musí formálně přijmout. Posléze vstoupí v platnost 20 dní po tom, co bude vyhlášena v Úředním věstníku EU. Členské státy pak budou muset začít pracovat na provádění požadavků a v roce 2026 zaslat první aktualizované národní prováděcí předpisy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP