1/2024

Nevládní organizace žádají vládu, aby řešení koronavirové krize spojila s úsilím o udržitelný rozvoj

| autor: Klimatická koalice a Zelený kruh0

Nevládní organizace žádají vládu, aby řešení koronavirové krize spojila s úsilím o udržitelný rozv

Obě platformy sdružující nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí, lidskými právy či humanitární pomocí odmítají falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize. Požadují, aby obě krize byly řešeny najednou. Sloužit k tomu mají nové investiční nástroje v rámci Zelené dohody pro Evropu, které nabízejí potřebný hospodářský stimul a zároveň příležitost k urychlené transformaci k nízkouhlíkové ekonomice.

Ve společném stanovisku zástupkyně a zástupci neziskového sektoru připomínají, že se lidé tváří v tvář koronavirové hrozbě dokázali semknout, projevit vzájemnou solidaritu, řešit nedostatek ochranných pomůcek svépomocí a technickými inovacemi. Celkově se také citelně snížila spotřeba a polevil tlak na destrukci životního prostředí.

Navrhují proto, aby ekonomická obnova po pandemii stála především na rozvoji čistých zdrojů energie, ekologické dopravy, či zavádění udržitelných a regenerativních postupů v péči o krajinu a zemědělskou půdu, a na dalších reformách zlepšujících stav přírody i kvality lidského života.

Apelují rovněž na důležitost zachování demokratických principů, budování odolných a soběstačných komunit, či posilování důvěry mezi občany a státem. Naopak varují před slepým úsilím o záchranu neperspektivních a neekologických odvětví, k nimž patří např. letecký průmysl, či před snahou o hospodářský růst za každou cenu.

Podle neziskových organizací pandemie bolestně vyjevila potřebu připravenosti na nenadálé situace a nepostradatelnost veřejných institucí při jejich řešení. Této zkušenosti lze ve spojení s řešením současné krize využít v úsilí o udržitelný rozvoj společnosti a o ochranu klimatu.

Doporučují proto voleným zástupcům, aby aktuální společenské atmosféry využili jakožto jedinečné příležitosti ke strukturálním reformám, které povedou k udržitelnému rozvoji, ochraně klimatu a prosperitě odpovědné k budoucím generacím. Odbornice a odborníci stojící za společným stanoviskem nabízejí své znalosti a zkušenosti ke společnému nacházení praktických řešení formou partnerského dialogu s veřejnou i soukromou sférou.

Michaela Pixová, Klimatická koalice: „Koronavirová pandemie není zdaleka jedinou krizí, které naše společnost bude muset čelit. Většina zemí EU si to uvědomuje a prosazují proto, aby se právě Zelená dohoda pro Evropu stala centrálním východiskem pro řešení současné situace. Česko by tento přístup mělo zaujmout také. Bez zdravých ekosystémů a stabilního klimatu nás žádná ekonomická prosperita nečeká.” 

Tomáš Jungwirth, Centrum pro dopravu a energetiku:„Nehraje se o nic menšího, než jak bude vypadat „nový normál”. Máme příležitost nastoupit cestu k udržitelné, klimaticky neutrální společnosti. Neměňme ji za snahu o zvyšování příjmů velkých firem za každou cenu.”

Petra Kolínská, Zelený kruh: „Nepodceňujme a neoslabujme účast veřejnosti na rozhodování a budujme instituce, které rozhodují transparentně a na základě dat a odbornosti.”

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí: „Zásadní modernizace energetiky s ukončením spalování uhlí a rozvojem využití domácích obnovitelných zdrojů, energeticky efektivních technologií a dalších chytrých řešení je cestou, jak restartovat hospodářství i srazit emise skleníkových plynů.”

Anna Kárníková, Hnutí DUHA: „Letošní historické sucho nám jasně signalizuje, že naše krajina potřebuje nápravu, právě teď je potřeba do ní vracet život. Jen zcela zásadní změna hospodaření v lesích a na zemědělské půdě zajistí spolehlivé dodávky místních potravin a dřeva i práci pro živnostníky a malé firmy, ale hlavně to nejdůležitější - zadržování vody a uchování životodárné půdy.”

Jan Freidinger, Greenpeace: „Stejně jako hospodářský krach v roce 2008 bude tato krize formovat naši zemi pro nadcházející roky. V roce 2008 však vlády zachránily především ty nejsilnější, kteří si to vylobovali - banky a velké korporace. Obyčejní lidé a ochrana životního prostředí zůstaly na druhé koleji. Nesmíme znovu opakovat stejné chyby. Potřebujeme ekonomiku, která funguje pro všechny z nás i pro naši planetu a je schopna zajistit budoucnost dalším generacím.”

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica:„Využijme příležitosti ukončit praxi, kdy se staví či rekonstruuje hůře než v pasivním standardu. Pasivní budovy mají minimální spotřebu na vytápění, což nejen snižuje závislost na fosilních palivech, ale je důležité i v situaci, kdy člověk přijde o příjem, jak se leckomu letos stalo. Jejich větrání potlačuje šíření respiračních chorob a dobře se v nich přežívají letní horka. To vše naplňuje pojem resilience, tak důležitý pro překonávání krizí.”

Stanovisko naleznete na stránkách Klimatické koalicehttps://bit.ly/2Yw6SLz

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP