2/2023

O nesrovnalosti nad vybudováním nového českého ISOHu se zajímají na Slovensku

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: odpady-portal.sk0

miroslav-jakus.jpg
zdroj: odpady-portal.sk, Miroslav Jakuš

Novému českému ISOH se věnují i slovenská média. Online deník odpady-portal.sk přinesl svým čtenářům rozsáhlý rozhovor s ředitelem společnosti INISOFT, Miroslavem Jakušem, který říká, že Ministerstvo nenavrhlo koncepci ISOH 2 správně a nový systém se do roku 2023 zřejmě vybudovat nestihne.

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR) vyhlásilo výběrové řízení na novou verzi Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Nový systém v hodnotě přibližně tří milionů eur by měl být podle očekávání resortu spuštěn v průběhu roku 2023.

Miroslava Jakuše, ředitele společnosti INISOFT, která český ISOH před 20 lety vytvořila a dodnes ho spravuje, se online deník odpady-portal.sk zeptal, jaké změny má nová verze ISOHu přinést a zda se podle jeho zkušeností podaří ministerstvu naplnit záměry. Celý rozhovor nyní přinášíme i čtenářům Průmyslové ekologie:

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výběrové řízení na novou verzi Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Proč český ISOH potřebuje novou verzi?

ISOH v České republice slouží svému účelu již od roku 2001. Tento rok je to 20 let od doby, kdy naše společnost INISOFT systém začala tvořit, co vlastně nikdy neskončilo, děje se tak i v těchto dnech a dít se tak bude až do doby, dokud nebude vytvořena jeho plnohodnotná náhrada, což může trvat ještě mnoho let. To, že rozvoj systému probíhá vlastně neustále, je dáno stále se vyvíjející legislativou a také neustálým rozvojem potřeb všech zainteresovaných. A že jich není málo.

Nejde jen o MŽP a jeho analytický útvar CENIA, ale i o Českou inspekci životního prostředí, Český statistický úřad, Policii ČR, územní orgány státní správy na úseku životního prostředí, ale například i na úseku evidence vozidel a další.

Nesmíme zapomenout i na potřeby těch, kteří základní data do systému dodávají, tedy firmy a obce. Ty do něj každý rok povinně předávají souhrnné údaje ze svých průběžných evidencí o produkci a nakládání s odpady.


Přečtěte si také:

Bude ISOH 2, nebo jen Potěmkinova víska?


Tyto potřeby současná podoba ISOHu nepokrývá?

Původním záměrem MŽP před 20 lety bylo pokrýt jen malou část z toho, co je pokryto dnešní podobou ISOHu. V té době prostě nikdo nedohlédl dál a také technologické nástroje pro tvorbu a fungování systémů v té době byly úplně někde jinde, než jsou dnes. Internet té doby byl vlastně v plenkách.

Kromě toho je třeba dodat, že i plánování a řízení informačních systémů na ministerstvu bylo v plenkách, a tak systémy rostly jako houby po dešti, přičemž některé se podařilo konsolidovat a některé ne.

Dnešní ISOH lze považovat za heterogenní systém složený z několika technologií, který řeší docela slušné množství různých agend. Vlivem uvedených podmínek jsou dnes některé agendy řešeny samostatnými systémy, často v naprosto odlišných nástrojích a bez vzájemné funkční nebo datové integrace.

Mnohé z nich naše společnost INISOFT netvořila, ale některé ano. Například pro MŽP jsme kromě ISOHu vytvořili i velmi úspěšný webový systém pro elektronické oznamování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Zároveň jsme tvůrci aplikací pro územní celky státní správy na úseku odpadového hospodářství, které slouží například k tvorbě souhlasů a rozhodnutí při schvalování zařízení oprávněných pro nakládání s odpady a také ke kontrole a následnému správnému řízení toho, co do ISOHu obce a firmy hlásí, tedy aplikací EVI 9 a ESPI 9.

Ty dodává naše firma krajům a obcím s rozšířenou působností přímo. Je zřejmé, že po těch 20 letech nastal čas uvažovat o větší konsolidaci všech těchto systémů do jednoho celku, kterému MŽP v zadávací dokumentaci uvedeného výběrového řízení dalo jmenovku ISOH 2.

Nový ISOH 2 tedy bude něco mnohem větší než současný ISOH?

Ano, přesně tak. Bude to kompletní náhrada stávajícího systému ISOH s tím, že tato náhrada v sobě pojme i další systémy ministerstva, které kolem ISOHu dosud fungovaly jako "satelity."

Kolik stojí provoz současného ISOHu?

INISOFT těží ze své specializace IT pro odpady ve firmách a proto státní správě dodávky služby s velmi příznivým poměrem ceny a výkonu. Například ISOH 1 stojí MŽP ročně cca 2,3 mil. Kč, z čehož ale zhruba tři čtvrtiny tvoří náklady na rozvoj stávajících funkcí a agend či tvorbu nových funkcí dle požadavků MŽP. Samotná podpora provozu tedy tvoří pouze jednu čtvrtinu této částky.

Slovenský ISOH, který je stále ve výstavbě, má počítat s měsíčním dodáváním dat průběžné evidence od všech subjektů, která nakládají s odpady. Bude s tím počítat i český ISOH 2?

Ne, to vůbec ne. Tyto požadavky se v ISOH 2 vůbec neobjevují. A pokud vím, tak i na Slovensku se od nich ustupuje. Česká republika má po 20 letech na čem stavět. Systémy, které by měl ISOH 2 nahradit, má popsáno, má dlouholeté zkušenosti s jejich provozem. Tomu odpovídá i rozsah a kvalita zadávací dokumentace, která nám při slovenském ISOHu zcela chyběla. I proto jsme do výběrového řízení na Slovensku nešli.

Dalším důvodem naší neúčasti byla i prapodivná cenovka slovenské varianty ISOHu, která měla v prvních kolech výšku 15,5 mil. eur. Výběrové řízení na ISOH 2 v České republice má cenovku v přepočtu 2,5 mil. eur. To je na tvorbu systému téměř stejného rozsahu, avšak s dobře popsaným záměrem, určitě v rozumnějších mantinelech.

Podmínky aktuálního výběrového řízení na ISOH 2 hovoří o náhradě současného ISOHu v průběhu roku 2023. Je to reálné?

Považujeme to za nereálné. Dodavatel totiž nebude nahrazovat existující ISOH funkcionalitami a strukturou jedna k jedné. Bude muset s ministerstvem vymyslet a dodat řešení, které bude fungovat ve zcela nových podmínkách a architektuře, protože aktéři budou muset používat ISOH trochu jiným způsobem, který přitom ještě není jasný.

Zároveň v té době začnou naplno platit všechny části nového zákona o odpadech, který byl schválen na přelomu let 2020 a 2021, přičemž k němu ještě nebyly vydány všechny prováděcí předpisy. Z naší zkušenosti přitom vyplývá, že ustálení této nové legislativy se potáhne ještě roky, tedy budování ISOH 2 bude doprovázeno mnohými změnovými řízeními, což jeho tvorbu minimálně protáhne a dá se předpokládat, že i prodraží.

Samotné výběrové řízení je podle vás napsané dobře?

S celou koncepcí ISOH 2 tak, jak je popsána, nesouhlasíme. Podle nás mělo ministerstvo pro splnění důvodů a účelů popsaných v zadávací dokumentaci přistoupit k méně složité a méně riskantní akci. Lepším řešením by byla postupná transformace rozložena do dílčích celků a do delšího období.

Podle nás by měl být nový ISOH 2 sestavený ze zastřešujícího datového a integračního prostředí od jednoho dodavatele, který by byl i jeho dlouhodobým správcem. Do tohoto prostředí by měly být postupně "vsazované" menší náhrady jednotlivých agend, a to jak ze současného ISOHu, jakož i z ostatních "satelitů," které jsem už popsal.

Tyto agendy by mohl tvořit buď dodavatel zastřešujícího a integračního prostředí nebo jiní specializovaní dodavatelé.

Proč by podle vás bylo takové členění vhodnějším řešením?

Protože právě tímto způsobem lze předejít stavu "vendorlock-in" a zároveň je možné zajistit, aby se vybraným agendám věnovali opravdu silně specializované firmy znalé prostředí nakládání s odpady u oznamovatele dat do ISOHu, ale i prostředí u zpracovatelů těchto dat.

ISOH přece není systémem pouze pro MŽP, ale i pro ty, kteří s jeho daty pracují, nebo kteří pro něj data tvoří. A jedním z cílů popsaném ve výběrovém řízení je, aby se s nimi pracovalo jednodušeji.

Jsme přesvědčeni, že vhodný dodavatel takového obrovského systému podle současného zadání aktuálně v ČR není a najít ho v dnešní době plné IT zakázek bude náročné vzhledem ke garanci termínů, kvality a dlouhodobé udržitelnosti.

Samotné vlastnictví zdrojových kódů nezajistí nižší cenu nebo vyšší kvalitu rozvoje IT systémů. O tom se ostatně MŽP mohlo přesvědčit před několika lety při výběrovém řízení na modul autovraků MA ISOH. Ale to je už jiné téma.

Jak to podle vás tedy celé skončí?

Podle nás by mělo MŽP výběrové řízení ve stavu, v jakém ho vypsalo, pozastavit a začít prozkoumávání návrhu zadávací dokumentace k ISOHu 2. Zajímalo by nás, jaké varianty řešení byly zvažovány, zda k nim byly vypracovány studie proveditelnosti a jak dopadla bilanční analýza rizik a příležitostí mezi těmito řešeními.

Každopádně i v případě neodložením ISOH 2 je pravděpodobná ta varianta, že bude nutné ISOH 1 udržovat a rozvíjet pro novou legislativu i po roce 2023, a to alespoň pro některé agendy vzhledem k časovým rizikům.

Ztráta informací a kontinuity při dohledu nad dodržováním zákona o odpadech by byla pro MŽP, respektive pro Českou republiku velkou prohrou. Jsme přesvědčeni, že na tom, co se za 20 let vybudovalo, se musí dále stavět a s rozvahou to přenést do nového období a nových technologií.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE