2/2023

Nepřehlédněte: Vychází dvojčíslo 7–8/2018 časopisu Sovak

| autor: SOVAK ČR0

Nepřehlédněte: Vychází dvojčíslo 7–8/2018 časopisu Sovak

Text pochází od Ing. Milana Míky z Vodárenské společnosti Táborsko s. r. o. a Ing. Zdeňka Svitáka z DHI a. s., v němž se dozvíte o zkušenostech s využitím nástroje multikriteriální analýzy Plán rekonstrukce a aplikace Monitor úniků. 

Na využití GIS se zaměřily i další dva články uvnitř čísla, a to od autorů Mgr. Ivana Bayera, Ing. Michaela Knoppa a Ing. Libora Bureše z odborné komise GIS SOVAK ČR: Podpora GIS pro vyjadřovací službu a Rizika zveřejnění a poskytování informací o vodohospodářské infrastruktuře v portálu vyjadřovací služby

Komise GIS připravuje na toto téma seminář, který proběhne dne 10. 10. v Budově odborových svazů na Žižkově v Praze.

Zprávu z konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury, která proběhla v dubnu ve Žďáru nad Sázavou a uspořádal ji SOVAK ČR ve spolupráci s Medim, spol. s r.o., sepsal Ing. Filip Wanner, Ph. D. Historii, současnost a budoucnost retenčních nádrží na jednotné stokové síti města Brna představil článek Retenční nádrže na stokové síti města Brna autorů Ing. Ondřeje Pavlíka, Ph. D., Ing. Alexandry Hradské a Ing. Karolíny Koutníkové z AQUATIS a. s. 

O tom, jak probíhala renovace části Úpravny vody v Podolí na vodárenské muzeum se více dozvíte v rozhovoru s prof. Ing. Arch. Arnoštem Navrátilem, CSc., který působí na fakultě architektury ČVUT Praha. Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi slaví letos 110 let od uvedení do provozu a o jejích základních historických meznících a významu se dozvíte v článku Ing. Libora Frydrycha, MBA, ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Výročí slaví i vodárenský areál v Praze na Letné, a to 130 let, připomenul ho v časopisu historik z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., Jaroslav Jásek. 

K historii, konkrétně k zajímavým objektům vzniklým díky masivnímu rozvoji industrializace na počátku 19. století – hasicím věžím koksoven, se váže další článek od Ing. Roberta Kořínka, Ph. D., z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., pobočky Ostrava. 

Text vznikl v rámci projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II, Ministerstvo kultury ČR, kód DG18P02OVV010). 

Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., představila ve volném seriálu o komunikaci vodárenských společností, Helena Syrovátková, šéfredaktorka měsíčníku Kalendář. 

Zástupci SOVAK ČR v EurEau Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., a Ing. Radka Hušková připravili pravidelné zprávy z jednání valného hromady a představenstva EurEau a zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1

nekrologu vzpomenula redakční rada na dlouholetého člena redakční rady časopisu Sovak a vodohospodáře Ing. Josefa Beneše, který zemřel 18. 6. 2018 náhle ve věku 89 let. 

Rubrika Z regionů přinesla zajímavé informace o investicích, stavbách, rekonstrukcích i akcích a technologiích u vodárenských společností – členů SOVAK ČR. Co vše číslo 7-8/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP