1/2024

Nemocniční odpad jinak

| autor: redakce Průmyslové ekologie0

Nemocniční odpad jinak

Relativně novou technologii zpracování infekčního odpadu na českém a slovenském trhu nabízí společnost Siemens, s.r.o. Nemocniční odpad je především odpad infekční, který je však možné při správném procesu zpracování dále energeticky využít. Siemens přichází s metodou, která usnadní nemocničním či jiným zdravotnickým zařízením likvidaci zmíněného odpadu a zároveň přináší značné úspory peněz a emisí CO2.

Zásadním procesem při práci s nemocničním infekčním odpadem je jeho hygienizace/dekontaminace. Cílem je odpad kategorie „N“ převést na odpad kategorie „O“, tedy „ostatní odpad“, se kterým lze nakládat stejně jako s odpadem komunálním/směsným. Co nesmíme u Converteru, oficiální název nové technologie, zapomenout zmínit, je výsledné snížení objemu a hmotnosti, které dosahuje až 50% u hmotnosti a 70% u objemu. 

DSC_2415.JPG

Proces dekontaminace není složitý, vše se odehrává v dekontaminační komoře. V počáteční fázi je nemocniční odpad rozdrcen na malé frakce, které se mechanickou energií, vznikající pohybem drtiče a nožů, zahřejí na teplotu 100° C. Tím však cyklus nekončí. Pomocí termočlánku instalovaného v dekontaminační komoře se teplota zvýší až na 151 °C. Následně se spouští vstřikování vody. a Vzniklá pára se po dobu 3 minut mísí s částečkami odpadu, čímž se odpad dekontaminuje na úroveň IV, tedy na 10-6.

Voda, která cirkuluje potrubím umístěným kolem dekontaminační komory, její obsah následně zchladí na 60° C. V této fázi se už jedná o odpad dekontaminovaný a suchý s velikostí frakcí 0.5–4 mm výcházející z výchozího nastavení Converteru. 

Odpad již neobsahuje žádné ostré části a je z komory odstředivou silou přes výpustný ventil na dně nádoby vysypán do připraveného kontejneru. Cyklus trvá zhruba 30 minut (závisí na složení odpadu). Jednotlivé fáze jsou průběžně sledovány a vizualizovány na dotykovém displeji, kterým je zároveň celý proces ovládán a obsluha je díky němu uživatelsky nenáročná.

Snížení počtu životaschopných organizmů je dokládáno pomocí biologických indikátorů (geobacilus stearothermophilus), které jsou umístěny v kapsách uvnitř dekontaminační komory. V případě havárie nebo jiné nepředvídané události, která by během cyklu mohla nastat, je v Converteru připravena nádržka s 5 % roztokem chlornanu sodného, který dekontaminaci v tomto případě dokončí.

DSC_2418.JPG

Výhody technologie dekontaminace pomocí Converteru

Dekontaminace probíhá v místě vzniku odpadu.. Tím odpadá nebezpečí vysypání či jiné nehody hrozící při transportech ADR, jejichž frekvence se tak sníží až o 70 %, nemluvě o ušetřených nákladech. Tento způsob dekontaminace je, jak jsme již zmínili, bezemisní. Velkým benefitem navíc je značná redukce objemu i hmotnosti infekčního odpadu. 

Samotné zařízení řeší problematiku odpadu z nemocnic pouze částečně, usnadňuje však celý zpracovatelský proces a jeho charakterem je přínosem pro celé odpadové hospodářství zdravotnických zařízení. Společnost Siemens garantuje dodávku celého systému, jehož je Converter součástí, včetně řešení finálního zpracování dekontaminovaného odpadu. Co je potřeba zmínit, zakoupení zmiňovaného řešení je podporováno Státním fondem životního prostředí, díky němuž lze získat evropské dotace ve výši až 85%.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA