2/2023

Nejefektivnější VaK v republice

| autor: Pavel Mohrmann0

Nejefektivnější VaK v republice

Těmi pilíři jsou například pravidla: "Zůstaneme v českých rukách, budeme smíšeným modelem, půjdeme s cenou vodného a stočného co nejníže, budeme se špičkově starat o infrastrukturu a zákazníka a budeme vysoce ziskoví".

Podle zákona o korporacích je VaK Havlíčkův Brod obchodní společností, což znamená, že akcionáři chtějí nejen výborné služby, a péči o majetek a zákazníky, ale také zisk. 89 % vlastní obce, zbylých 11 % malí akcionáři, kterým na zisku záleží více.

Aby bylo dosaženo těchto cílů, je třeba mít špičkové služby. To nelze bez spokojených zaměstnanců, kteří jsou velmi dobře a jasně motivováni a zaplaceni.

"Po 14 letech můžu říci, že tuto strategii plníme," říká předseda představenstva VaK Halvíčkův Brod, a.s. Pavel Policar. Odměna managementu má několik desítek měřitelných kriterií, a celá zhruba polovina odměny je pohyblivou složkou. To je velmi motivační odměňování.

"U nás není čas na lásku, na lidovou tvořivost, sympatie či nesympatie," pokračuje Pavel Policar. "Výsledkem je, že se postupně zvýšil zisk o 400 %, a prakticky jsme nezdražili vodné a stočné. Ztráty vody v trubní síti máme hluboko pod republikovým průměrem na krásných cca. 11 %, a ve skříni nemáme žádného investičního kostlivce ani ve vodě ani na stoce. Obé je dle standardů EU."

Havlíčkobrodský VaK diverzifikoval do více přiměřených činností. Zhruba 60 % zisku dokáže vytvořit právě z neregulované činnosti (tedy ne z vodného nebo stočného), což je evropský unikát. 

Statutár skutečně ručí celým svým majetkem a je záměrně nepojištěný na odpovědnost člena orgánu. Je to z toho důvodu, aby byla zodpovědnost za činnost VaKu jasná a nezpochybnitelná.

"Cena za vodné a stočné je 69,- Kč včetně daně. Tuto cenu jsme schopni držet s plně zainvestovanou infrastrukturou, a nezadlužení. Za 14 let jsme vybudovali objemově a odpisově zhruba 35 % infrastruktury navíc a zvládli jsme to s 2/3 lidí, než byl stav před těmi 14 lety," vyjasňuje Pavel Policar.

Přitom personální zajištění ubylo přirozeně. Odchody do důchodu, změny životních situací lidí nebo touha po změně. Nešlo o drastické a krvavé personální „řezy“.

Jedním z důležitých faktorů úspěchu je absolutní apolitizace diskuzí ve vedení společnosti. "Je nutné táhnout za jeden provaz. V představenstvu sedí také starostové různě velkých municipalit. Aby řízení společnosti bylo efektivní, nesmí být připuštěno ani jedno jediné politické hašteření. To sem nepatří," upozorňuje Pavel Policar a pokračuje: "Jsou i situace kdy máme v představenstvu odlišné názory. Rozhodnutí se ale argumentují pouze na základě technologicko-ekonomické reality a na to jsem samozřejmě velmi hrdý."

VaK Havlíčkův Brod vlastní a provozuje čtyři fotovoltaické elektrárny, a stává se i malým a rozumným developerem. "V současné době, abychom zhodnotili část volných prostředků, které by jinak bez zhodnocení ležely v bankách na účtech, začínáme připravovat první stavbu 12 malometrážních bytů. 

Obec poskytla pozemky za rozumnou cenu, a my jsme si řekli, že bychom volné prostředky zhodnotili 5 - 7 %, což z nás dělá skromného municipálně orientovaného developera, který pomůže rozvoji venkova," říká Pavel Policar.

Společnost také vstupuje ve svém regionu do veřejného osvětlení. "Část okresu je osvětlena naším ledkovým veřejným osvětlením. Zrekonstruovali jsme na naše náklady zastaralou osvětlující infrastrukturu, umožnili i vklad majetku našeho VaKu (stejně jako u např. vodovodního řadu). 

Starostové nám věří a navíc nás spoluvlastní. Ví, že jsme spolehliví v oblasti vody, proč bychom nemohli být partnery i v osvětlení," vysvětluje předseda představenstva havlíčkobrodského VaK.

Na hlavní ČOV je provozována kogenerace (výroba elektřiny z bioplynu) a další a další činnosti, které svědčí o efektivním hospodaření firmy. 

"Myslím, že to není tak složité. Držíme se toho, abychom investovali zpět do naší infrastruktury 100 % jejích odpisů. Ono je ale také moc důležité, nejen kolik, ale i jak efektivně se investuje. Rolls Royce je také investice, ale v našem pojetí dobrého hospodaření velmi špatná," upozorňuje Pavel Policar.

Získat dotaci ještě není hlavní úspěch. Úspěchem je projekt, na který peníze přišly, dobře a zodpovědně realizovat. 

"Jsme malý VaK. " říká Pavel Policar a uzavírá: "Pokud vezmeme v úvahu efektivitu a hospodaření v jakýchkoli přepočtových jednotkách, to znamená na jeden kilometr potrubí, jednu korunu tržby nebo na hlavu zaměstnance, a všechny souměříme dohromady, jsme s převahou nejefektivnější VaK v republice. Jsem o tom přesvědčen a nejsem zdaleka sám."

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP